Openbaar gemaakte Woo-besluiten

Woo-besluiten publiceren we op deze pagina.

2024

Woo-besluit - Kostentoedeling 2024

Woo-besluit - Rapportagetool

Woo-besluit - Draaidagen Woudagemaal

Woo-besluit - Ryster Feart nabij Woudbrug

2023

Woo-besluit - Watervergunning Readewei te Warns

Woo-besluit - Lozingsvergunning Hoarnestreek 10-14 Tzumarrum

Woo-besluit - Lozingsvergunningen en Kaderrichtlijn Water (KRW)

Het Woo-besluit Lozingsvergunningen en Kaderrichtlijn Water (KRW) bestaat uit zes deelbesluiten (1t/m 5 en 10). In de eerste vijf deelbesluiten worden lozingsvergunningen gepubliceerd. Als er inspectierapporten aanwezig zijn, zijn deze te vinden in het Excel-bestand per deelbesluit.

Heb je problemen bij het openen van de Excel-bestanden? Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon door het contactformulier in te vullen.

Deelbesluit 1 Lozingsvergunningen | 24 oktober 2023

Deelbesluit 2 Lozingsvergunningen | 31 oktober 2023

Deelbesluit 3 Lozingsvergunningen | 7 november 2023

Deelbesluit 4 Lozingsvergunningen | 14 november 2023

Deelbesluit 5 Lozingsvergunningen | 21 november 2023

Deelbesluit 10 Woo-besluit - KRW | 31 oktober 2023

Woo-besluit - Waddendijk en Slaperdijk Terschelling

Woo-besluit - Kade- en oeverproject Oppenhuizen

Woo-besluit - Contact grote agrobedrijven in de periode 2019-2023

Woo-besluit  - Correspondentie tussen inwoner en Wetterskip Fryslân in de periode 2000-2023

Woo-besluit  - leggerwijzigingen 2022