Openbaar gemaakte Woo-besluiten

Woo-besluiten publiceren we op deze pagina.

2023

Woo-besluit - Contact grote agrobedrijven in de periode 2019-2023

Woo-besluit  - Correspondentie tussen inwoner en Wetterskip Fryslân in de periode 2000-2023

Woo-besluit  - leggerwijzigingen 2022