Toegankelijkheid

Onze website voldoet aan de toegankelijkheidseisen (externe website) voor websites van de overheid en het waarmerk Drempelvrij (met uitzondering van de legger- en boezemkaart). Daarmee is onze website toegankelijk voor iedereen.

De toegankelijkheidseisen gaan over het toegankelijk ontwerpen, bouwen en beheren. Ze zijn gebaseerd op internationale standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid.