Kaarten

  • geplaatst op 24 juni 2014
Werk in uw omgeving (projectenkaart)

Wegens onderhoud aan de servers zijn onze kaarten donderdag 16 juni van 16.00 uur tot 19.00 uur niet beschikbaar. Op de kaart staan projecten in uw omgeving waar wij aan het werk zijn.

Kaart actuele grondwaterstanden

Deze kaart geeft informatie over de actuele grondwaterstand ten opzichte van NAP op 8 verschillende meetpunten in Fryslân.

Kaart peilverhogingen veenweidegebied

Op de kaart peilverhogingen veenweidegebied (onderaan deze pagina) kunt u zien waar hogere slootpeilen nodig zijn om de bodemdaling in het Friese veenweidegebied te vertragen.