Kaarten

Lees voor
  • geplaatst op 24 juni 2014
Kaart actuele grondwaterstanden

Deze kaart geeft informatie over de actuele grondwaterstand ten opzichte van NAP op 8 verschillende meetpunten in Fryslân.

Kaart peilverhogingen veenweidegebied

Op de kaart peilverhogingen veenweidegebied (onderaan deze pagina) kunt u zien waar hogere slootpeilen nodig zijn om de bodemdaling in het Friese veenweidegebied te vertragen.