Openingstijden en contact

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Telefoonnummers

  • Algemeen telefoonnummer: (058) 292 2222
  • Vragen over belastingen: (0900) 49 38 837 
  • Perstelefoon: 06-513 173 64

Contactformulieren

Adressen

 

Hoofdkantoor

Ons hoofdkantoor en laboratorium hebben een nieuw adres (maar staan op dezelfde plek als voorheen):
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden 

Route

Met auto of fiets is ons hoofdkantoor te bereiken door vanaf de rotonde van de Slauerhoffweg de afslag naar het Fryslânplein te nemen en meteen linksaf te slaan naar de nieuwe weg langs de Elfstedenhal. Deze weg naar ons hoofdkantoor (externe website) wordt nog niet goed weergegeven op Google maps en andere navigatiemiddelen.

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Adressen rwzi's

Postadres

Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900  AA  Leeuwarden

Milieu-alarm

(058) 212 24 22 (buiten kantooruren)
Bel het milieu-alarmnummer als u een situatie ziet die misschien direct gevaar oplevert en actie vereist, bijvoorbeeld:

  • grote olie- of teervlekken op het water, strand of de oever
  • dode eenden (of andere dode vogels) of verdacht veel dode vissen in het water (tekenen van botulisme)
  • gestort, begraven of verbrand afval
  • stank, stof- of geluidsoverlast
  • schade aan dijken of kaden