Contact

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Telefoonnummers

Algemeen

(058) 292 22 22

Rayonbeheerders

(058) 292 22 22

Vragen over belastingen

088 787 9000

Perstelefoon

06 51 31 73 64

Contactformulieren

Adres hoofdkantoor en laboratorium

Bezoekadres Postadres
Fryslânplein 3 Wetterskip Fryslân
8914 BZ Leeuwarden Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

Let op: De nieuwe weg naar ons hoofdkantoor wordt nog niet goed weergegeven op Google-maps en andere navigatiemiddelen. Hieronder ziet u de juiste route vanaf de rotonde aan de Slauerhoffweg.

Adressen Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Contactgegevens rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's)