Legger

De legger is een besluit in de vorm van een kaart. Hierin is vastgelegd wie onderhoudsplichtig is voor een waterstaatswerk en wat die onderhoudsplicht inhoudt. En aan welke ligging, afmetingen, vorm en constructie een waterstaatswerk zou moeten voldoen.

Wij wijzigen de legger

Dit jaar wijzigen wij de legger. Dat betekent dat de onderhoudsplicht van eigenaren van wie grond grenst aan een water, perceel of bouwwerk mogelijk wijzigt. In de legger leest iedereen wat voor zijn of haar perceel de nieuwe situatie is.

Van 18 april tot en met 30 mei ligt de legger ter inzage

Van 18 april tot en met 30 mei ligt de legger ter inzage. Tijdens deze periode kun je reageren op de wijzigingen in de legger. Wil je reageren op de wijzigingen in de legger? Of je mening geven? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via:

  • Het contactformulier op deze website. Door te klikken op de wijziging (geel omrande waterstaatswerken op de kaart) wordt een venster geopend met de gegevens van dat waterstaatswerk. Helemaal onderaan in dit venster wordt een link naar het contactformulier zichtbaar.
  • E-mail: info@wetterskipfryslan.nl, o.v.v. Legger 2024, de code van het waterstaatswerk en jouw kadastrale perceelnummer.
  • Telefoon: 058-292 2222, houd de code van het waterstaatswerk en jouw kadastrale perceelnummer bij de hand.
  • Per post: gericht aan het dagelijks bestuur, t.a.v. Legger 2024, postbus 36, 8900 AA Leeuwarden.

Ben je het niet eens met een wijziging in de legger? Dan kun je ook een zienswijze indienen. Je hebt vanaf 18 april 2024 zes weken de tijd om jouw zienswijze op de wijzigingen in de legger in te dienen.

Aanwijzingen voor gebruik van de kaart

  1. De wijzigingen die nu ter inzage liggen zijn geel getekend op de kaart. Deze wijzigingen kun je aanklikken om de leggerwaarden te bekijken.
  2. De reeds vastgestelde waterstaatswerken en leggerwaarden zijn wel zichtbaar op de kaart, maar niet aanklikbaar. Deze kun je op de vastgestelde leggerkaart bekijken.
  3. Vul een adres, perceel nummer of code van een waterstaatswerk in (linksboven in het adresvak op de kaart).
  4. Let op! Alleen als je ver genoeg op de kaart bent ingezoomd, kun je de waterstaatswerken zien.
  5. Door te klikken op een lijn of symbool van het waterstaatswerk zie je de leggerwaarden.

Bekijk de leggerkaart op een volledig scherm. 

Legenda legger ter inzage

Wat doen wij met jouw zienswijze

Vanaf 30 mei 2024 beoordelen wij alle zienswijzen. Je krijgt van ons een brief waarin staat of jouw zienswijze wel of niet is toegekend. In juli 2024 stelt ons dagelijks bestuur de legger vast.

Heb ik onderhoudsplicht?

Een groot deel van de watergangen en waterkeringen in ons beheergebied moeten onderhouden worden door particulieren, ondernemers of door gemeenten, stichtingen of andere organisaties. In de legger van het waterschap is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en welke voorwaarden van toepassing zijn. Wij inspecteren of aan de onderhoudsverplichtingen is voldaan.

De huidige legger vind je hier.

Wat houdt onderhoudsplicht in?

In de legger staat of je een onderhoudsplicht hebt. Dit kan betekenen dat je verantwoordelijk bent voor gewoon en of buitengewoon onderhoud aan een watergang, waterkering en/of kunstwerken (gemaal, duiker). De onderhoudsplichten aan waterstaatswerken staan hier uitgelegd. Voor ons is het belangrijk dat het onderhoud op orde is, zodat de functie van het waterstaatswerk behouden blijft. Het wijzigingen van de legger kan ook betekenen dat de onderhoudsplicht vervalt.