Dijken beschermen Fryslân tegen hoog water. Wij beheren dijken die ons tegen overstromingen beschermen. Ook controleren we kaden en oevers langs meren, kanalen en vaarten. Is het nodig, dan verbeteren we deze waterkeringen. We denken vooruit en anticiperen op bodemdaling en klimaatverandering.  

We beheren bijna 200 kilometer aan dijken: 141,4 kilometer op het vasteland langs IJsselmeer en Waddenzee, en 43,6 kilometer op de eilanden Ameland, Terschelling en Schiermonnikoog. Met 3.300 kilometer aan waterkeringen zorgen we dat het water van Fryslân binnen de sloten en vaarten blijft. Zodat ook morgen onze voeten droog blijven.