Calamiteiten

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn bij calamiteiten, heeft Wetterskip Fryslân een calamiteitenplan. Dit calamiteitenplan beschrijft hoe de voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing en rampenbestrijding bij Wetterskip Frylân is geregeld. 

Soorten calamiteiten

We onderscheiden 4 soorten calamiteiten die ernstige gevolgen kunnen hebben voor het watersysteem, de waterkwaliteit en de samenleving:

  • Primaire keringen (dreigende dijkdoorbraak, overstroming)
  • Peilbeheer en kaden (hoogwater, langdurige droogte)
  • Waterzuiveringen (storing of brand bij een rioolwaterzuivering)
  • Waterkwaliteit (lozing van chemicaliën)