Onderhoud polderdijken

Eigenaren van gronden die dienen als een polderdijk (ook wel waterkering, genoemd), hebben de plicht deze jaarlijks te onderhouden.

Inhoud van deze pagina

[[ toc ]]

Het hoe, wat, wanneer en waarom over onderhoud polderdijken  

In deze animatie wordt het belang van onderhoud aan polderdijken uitgelegd:

Heb ik onderhoudsplicht voor mijn polderdijk?  

Bekijk de leggerkaart om te zien of je jaarlijks je polderdijk moet onderhouden.

Wat moet ik doen aan het jaarlijks onderhoud voor polderdijken?  

Vóór 1 januari vragen wij je het volgende te doen:  

  1. Minimaal 1 keer per jaar maaien of begrazen.
  2. Afval, voorwerpen en materialen verwijderen.
  3. De polderdijk vrijhouden van houtige begroeiing.  
  4. Kleine beschadigingen aan de polderdijk repareren. 

Wanneer moet het onderhoud aan polderdijken klaar zijn?  

Het onderhoud aan regionale waterkeringen moet vóór 1 januari klaar zijn. In januari, februari en maart voeren we inspecties uit.

Wat gebeurt er als ik het onderhoud niet uitvoer?

Als wij vaststellen dat je onderhoudsplicht had en dit niet hebt uitgevoerd, ontvang je een brief met het verzoek de polderdijk te herstellen. In de brief staat ook de termijn waarbinnen dat moet gebeuren.

Buitengewone schade aan de polderdijk melden 

Zie je buitengewone beschadigingen aan de polderdijk? Laat het ons weten.

Bij gemelde schade komen wij in actie. Als na beoordeling blijkt dat buitengewoon onderhoud nodig is, dan doen wij dit. Ook voeren we achterstallig onderhoud uit aan houtige begroeiing.