Baggeren

In 2023 baggeren we een aantal hoofdwateren. Als een hoofdwater langs jouw perceel loopt, ben jij als perceeleigenaar verplicht de bagger op dit perceel te ontvangen.

Inhoud van de pagina

[[ toc ]]
 

Zo gaan we om met bagger en PFAS

Sinds 1 oktober 2019 gelden in Nederland voor PFAS strenge normen voor het verspreiden en toepassen van grond en bagger. Deze normen zijn in juli 2019 door het Rijk vastgesteld. Het is begrijpelijk dat je als landeigenaar, gezien alle berichtgeving, zorgen hebt over het ontvangen en verwerken van bagger. Wij willen ook weten hoe binnen ons werkgebied de situatie is qua verontreiniging met PFAS. Daarom onderzochten we de aanwezigheid van PFAS in waterbodems en bagger.

Heel weinig PFAS-verontreiniging

Om te bepalen welk effect nieuwe regels hebben op de baggerwerkzaamheden, onderzochten we de waterbodems van 20 sloten en vaarten in ons werkgebied. Deze locaties zijn representatief voor het landelijk gebied. Uit de zorgvuldige analyse blijkt dat de concentratie van PFAS in de bagger ruimschoots (minimaal factor 10) onder de norm blijft die geldt voor het verspreiden van bagger op de kant.

Kun je als landeigenaar bagger verwerken?

Op basis van het tijdelijk handelingskader PFAS van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kunnen we doorgaan met het baggeren in het buitengebied en het afzetten van de bagger op een aangrenzend perceel. Je kunt als landeigenaren ook doorgaan met het opruimen en verspreiden van de baggerspecie zonder dat gezondheid van mens, dier of het milieu in gevaar komt. Bij verdachte locaties doen we altijd eerst onderzoek. 

We blijven de PFAS-ontwikkelingen op de voet volgen en passen onze baggerwerkzaamheden als het nodig is aan.

Waar en wanneer baggeren we?

Op de baggerkaart zie je waar wij in 2023 baggeren. Vul je postcode of plaatsnaam in en klik op een gekleurde lijn voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden.

Ontvangst- en opruimplicht

De ontvangst- en opruimplicht betekent dat je als eigenaar van aangrenzende percelen van hoofdwateren verplicht bent om de bagger te ontvangen en te verwerken. 

Vergoeding voor baggeren

Voor het ontvangen en verwerken van de bagger krijg je als perceeleigenaar een vergoeding. Als de werkzaamheden klaar zijn, krijg je een brief om de vergoeding aan te vragen. Meestal ligt er maximaal 3 kubieke meter op het perceel. Tot 3 kubieke meter bagger krijgt iedereen dezelfde vergoeding. Als er meer bagger op jouw perceel ligt, meet de toezichthouder dit op. Je ontvangt geen vergoeding als de baggerpomp is gebruikt. Bekijk de schadevergoedingsregeling.

Waarom baggeren we?

Wij zijn verantwoordelijk voor het baggeren in ons beheergebied. Dat is ongeveer 5.800 kilometer aan hoofdwateren. Naast het baggeren van de hoofdwateren in 2023, baggeren wij ook tijdens het seizoensonderhoud van sloten en vaarten. Regelmatig baggeren zorgt ervoor:

  • dat het water diep blijft
  • dat water goed wordt aan- en afgevoerd
  • dat de waterwegen bevaarbaar blijven
  • dat het planten- en dierenwelzijn verbetert

Hoe baggeren we?

Met een kraan leggen we de bagger op het perceel. De kraan staat op een strook van 5 meter breed naast het water. De strook moet vrij zijn van bijvoorbeeld vruchten, gewassen en materialen. We baggeren niet dichtbij de kant en halen geen vaste grond weg. Zo blijft de kant stabiel. We gebruiken een boot met een uitschuifbord als we geen rupskraan kunnen gebruiken. De bagger wordt dan naar een plek geduwd waar een kraan vanaf de kant de bagger op het perceel legt. Als de werkzaamheden klaar zijn, worden buizen in dammen of wegen schoongespoten.

Wat is bagger?

Bagger is een laag slib op de waterbodem dat elk jaar ongeveer 2 centimeter groeit. Dit is een natuurlijk proces dat ontstaat door bijvoorbeeld bezinksel of afgestorven waterplanten en bladeren.

Schone of verontreinigde bagger

Voordat we baggeren, nemen we eerst monsters van de bagger. De monsters worden onderzocht op verontreinigde stoffen. Zo weten we van tevoren of het bagger schoon is of niet.

  • Schone bagger: er zijn geen verontreinigde stoffen. We mogen de bagger verspreiden en wegbrengen
  • Verspreidbare bagger: het bagger is deels verontreinigd. We mogen de bagger verspreiden over het aangrenzende perceel
  • Verontreinigde bagger: er zitten veel verontreinigde stoffen in de bagger. We brengen de bagger naar een speciale stortplaats

Baggeren in veenweidegebied

In het veenweidegebied gebruiken we vaak een baggerpomp. De baggerpomp spuit de bagger over ongeveer 25 meter op het aangrenzende perceel. De natuur heeft veel voordeel van deze manier van baggeren. De bagger geeft namelijk voedingsstoffen voor het gras. Bij een riool-overstort wordt de bagger over 100 meter naar de stort gebracht.

Bescherming van natuur

We baggeren meestal na het broedseizoen en voor de winterrust. Dan is de natuur het minst kwetsbaar. We zoeken naar een goede oplossing als er toch beschermde dier- of plantensoorten in het gebied zijn. De bagger ligt minimaal 48 uur op de kant, zodat vissen en amfibieën terug kunnen kruipen naar het water.