Onderhoud oevers langs vaarwegen

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de oevers langs de vaarwegen in Fryslân? Op die vraag geven de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân antwoord via een digitale kaart. Zo ontstaat duidelijkheid welke oevers de Friese overheden beheren, maar ook welke oevers onder het beheer vallen van particulieren of andere instanties.

In onze provincie ligt zo’n 1800 kilometer aan oevers langs vaarwegen. Het is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor het beheer van een oever. Dat kunnen zowel Friese overheden, particulieren of andere belanghebbenden zijn. Daarom hebben Friese overheden hier samen afspraken over gemaakt, die begin dit jaar door Provinciale Staten zijn vastgesteld. Die afspraken gelden voor alle vaarwegen, zoals aangewezen in de provinciale Vaarwegen Verordening (VVF).

Kaart inzien en reageren

Volgens deze afspraken is de provincie verantwoordelijk voor de oevers langs beroepsvaarwegen. Wij zijn dat voor oevers die van belang zijn voor de waterkwaliteit of waar relatief veel stroming is. Ligt een oever langs openbaar terrein in de bebouwde kom, dan is de gemeente aan zet. Dan blijven er nog oevers over waarvan het de verantwoordelijkheid is van particulieren of andere instanties. In bepaalde gevallen betaalt de overheid wel mee aan het onderhoud, via een subsidiefonds.

De kaart heeft tot en met  23 mei ter inzage gelegen. Tot die tijd konden belanghebbenden reageren. De provincie Fryslân verwerkt de reacties. Daarna zullen Provinciale Staten een definitief besluit nemen over de verdeling van het onderhoud langs de vaarwegen. Meer informatie en het inzien van de kaart kan via de website van de Provincie Fryslân