Ontvangstplicht seizoensonderhoud

Elk seizoen onderhouden wij sloten en vaarten. Het afval (van hekkelen of baggeren) leggen wij op de kant van de sloot of vaart. Als perceeleigenaar ben je verplicht om dit afval te ontvangen en te verwerken. Dit noemen wij ontvangstplicht.

Inhoud van deze pagina

[[ toc ]]

Ontvangstplicht tijdens seizoensonderhoud

Kijk op de kaarten of je ontvangstplicht hebt voor het afval tijdens het seizoensonderhoud. Heb je ontvangstplicht? Houd dan een strook van 5 meter breed vrij naast de sloot of vaart voor de onderhoudsmachines.

Datums seizoensonderhoud

  • Zomeronderhoud: van 1 juni tot 15 augustus
  • Najaarsonderhoud: van 15 augustus tot 15 oktober
  • Winteronderhoud: van 1 november tot 15 maart

Van 15 maart tot 1 juni vind er geen onderhoud plaats aan sloten en vaarten vanwege het broedseizoen, er wordt gewerkt volgens de Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen.

Rayonbeheerders en toezichthouders

Tijdens het seizoensonderhoud wordt toezicht gehouden op de werkzaamheden. De toezichthouders hebben contact met de aannemers die het seizoensonderhoud uitvoeren. Je kunt de toezichthouders bereiken via het algemene telefoonnummer: (058) 292 22 22.

Noord-Friesland Romke Talsma
Zuidwest-Friesland Fedde Mulder
Zuidoost-Friesland en het Groninger Westerkwartier Keimpe Visser

Schade en overlast

We maken de hoofdwatergangen zoveel mogelijk vanaf één kant schoon. Elk jaar wisselen we van waterzijde. Dit doen wij om overlast te verminderen voor perceeleigenaren. Heb je vervuild afval op jouw perceel liggen? Dan kun je een schadevergoeding aanvragen. Om schade aan beschermde natuur te voorkomen, houden wij ons aan de flora- en faunawet voor waterschappen.

Documenten

In het Beheer- en Onderhoudsplan 2010-2015 (pdf, 20.556 kB) vind je informatie over de manier waarop wij het onderhoud uitvoeren.