Onderhoud sloten

Als eigenaar van een stuk grond dat grenst aan een sloot heb je vaak de plicht om deze te onderhouden. Waarom? We leggen het hier uit.

Moet ik een sloot onderhouden?  

Bekijk de leggerkaart om te zien of je de sloot naast je perceel jaarlijks moet onderhouden.

Wat moet ik doen aan onderhoud?  

  1. Maaien van de oevers.
  2. Verwijderen van planten, maaisel en rommel uit de sloot.   
  3. Schoonmaken duikers (waterkoker onder dijk of dam).
  4. De sloot diep genoeg houden, het teveel aan bagger moet verwijderd worden.

Het storten van takken, (hekkel)afval en andere materialen in sloten is verboden.  Je kunt ook een loonbedrijf of hovenier inschakelen als je het onderhoud niet zelf kunt of wilt doen.

Moet alles weg? 

Het is niet altijd nodig om de hele sloot schoon te maken. Als waterschap willen we zoveel mogelijk rekening houden met de planten en dieren langs en in de sloot. In de meeste bredere schouwsloten mag een deel van de begroeiing* blijven staan. Hierbij moet wel minimaal 2,5 meter op de waterlijn vrij zijn van begroeiing (vanuit de kant) en jaarlijks wisselend één talud geschoond worden voor de biodiversiteit. Wil je dit ook zo doen? Neem dan contact op met de rayonbeheerder van je gebied via ons algemene nummer: 058-292 2222.

* Dit geldt niet voor begroeiing die onder de invasieve waterplanten valt.

Dwarsdoorsnede van een sloot

Dwarsdoorsnede van een sloot waarbij de begroeiing op 2,5 meter vanaf de kant is verwijderd en de planten aan de andere kant blijven staan. 

Waar moet ik rekening mee houden?

Bij het onderhoud moet je rekening houden met de regels van de Wet Natuurbescherming. Je mag de aanwezige beschermde flora en fauna niet beschadigen.

Je kunt bij het onderhoud gebruik maken van de Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen.

Naast beschermde flora en fauna zijn er ook invasieve waterplanten die van oorsprong niet in Nederland thuishoren en voor veel overlast zorgen. Deze kun je melden via de gratis app snApp de exoot. Download de app in de Play Store (Android) en in de App store (Apple).

Wil je weten hoe je soorten herkent en hoe je deze bestrijdt? Gebruik dan de veldgids. Je kunt ook voor meer informatie terecht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of op Plaagsoorten.nl.

Wanneer moet het onderhoud klaar zijn?  

Jaarlijks controleren we vanaf 1 november of het onderhoud is uitgevoerd, dit noemen we de schouw. De schouwsloot moet dan schoon zijn. De onderhoudsplicht geldt gewoon het gehele jaar. Dus ook bij problemen in de rest van het jaar kunnen we vragen om het onderhoud aan een schouwwater uit te voeren.

Hoe voeren we de schouw uit?

Dit doen we met de helikopter, auto, fiets of gewoon lopend.

Wat als ik het onderhoud niet uitvoer?  

Als we vaststellen dat je onderhoudsplicht had en dit niet hebt uitgevoerd, krijg je een brief. Hierin staan verbeterpunten en de datum wanneer alles op orde moet zijn.

Is het onderhoud na een tweede inspectie nog niet uitgevoerd, dan doen wij het onderhoud zelf. Deze kosten verhalen wij op de eigenaar.

Wat als ik het er niet mee eens ben?  

Je hebt de mogelijkheid om binnen 10 dagen na dagtekening van onze brief een zogenaamde zienswijze in te dienen. Een zienswijze is een bericht waar in je meldt waarom je het niet eens bent met de aanschrijving. Je kunt hiervoor gebruik maken van dit formulier. Als de zienswijze niet gehonoreerd wordt betekent dit dat het onderhoud alsnog moet worden uitgevoerd.

Hoe kan ik de onderhoudsplicht voor sloten wijzigen?

Wil je een aanvraag tot het wijzigen van onderhoudsplicht voor sloten doen? Dien dan een schriftelijk verzoek in. Onze adresgegevens vind je op de contactpagina.