Nieuws

Start uitvoeringsprojecten Gebiedsagenda Súdwesthoeke

Start uitvoeringsprojecten Gebiedsagenda Súdwesthoeke

De provincie Fryslân, Wetterskip Fryslȃn, de gemeente Súdwest en gemeente De Friese Meren steken gezamenlijk ruim 25 miljoen in de leefbaarheid en economie van... Lees meer Pijl naar rechts

Gezellige drukte tijdens het Stoomlab op Tweede Paasdag

Gezellige drukte tijdens het Stoomlab op Tweede Paasdag

Ruim 500 bezoekers brachten op Tweede Paasdag een bezoek aan het Stoomlab in en om het Woudagemaal en bezoekerscentrum in Lemmer. Populair bij jong en oud waren de... Lees meer Pijl naar rechts

Nieuw Infoblad agrariërs voorjaar 2014

Nieuw Infoblad agrariërs voorjaar 2014

Het tiende Infoblad agrariërs is uit. Het blad met informatie over actuele waterschapsonderwerpen en -regelingen wordt onder ruim 5.450 agrariërs in Fryslân en het Groninger... Lees meer Pijl naar rechts

Zoetwaterproblematiek door project Spaarwater bij de kop gepakt

Zoetwaterproblematiek door project Spaarwater bij de kop gepakt

In Piaam is donderdag 10 april 2014 het project Spaarwater gestart. Doel van het project is de zoetwaterproblematiek in Noord-Nederland in kaart te brengen en daarvoor lokale... Lees meer Pijl naar rechts

Wat doen we

Onder het motto 'Skjin wetter en droege fuotten' (Schoon water en droge voeten) is Wetterskip Fryslân de beheerder van het water in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Met ruim 600 medewerkers zorgt het waterschap voor  schoon water, voldoende water en de veiligheid.

 

Onder deze thema's vindt u op deze website bij 'Waterschapswerk' de diverse projecten van het waterschap terug.

Direct naar

Uitgelicht

Belastingen

Wetterskip Fryslân zorgt voor schoon water én droge voeten in de provincie Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Op peil houden van water, zuiveren van afvalwater en het beheren en bewaken van dijken, kaden en oevers zijn onze taken. Om dit werk te kunnen doen, heffen we belastingen. Hefpunt, het belastingkantoor van de Noordelijke waterschappen, int deze waterschapsbelasting. Als u via automatische incasso betaalt, wordt de aanslag in 10 termijnen afgeschreven. De afschrijving kan daarom doorlopen tot in het daaropvolgende jaar. Voor meer informatie over de aanslag waterschapsbelasting kunt u terecht op de website van Hefpunt. Lees meer Pijl naar rechts

Banner Milieu Alarmnummer