Chloridekaart

  • geplaatst op 24 juni 2014

Op verschillende plekken bij de waddenkust meten wij het chloridegehalte (verzilting). Als het mogelijk is zetten medewerkers stuwen en opmalingen in voor het doorspoelen van zoet water om de verzilting te verminderen.

De chloridegehalten worden berekend uit de metingen van het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) van het oppervlaktewater.

Informatie in deze kaart is ook als tekst beschikbaar

 

 

Toelichting chloridewaardes
Chloride, mg/liter Aanduiding Gebruikswaarde
0-300 zoet Geschikt voor beregening van akkerbouwgewassen en alle groentegewassen in de volle grond.
300-600 enigszins brak Geschikt voor beregening van alle akkerbouwgewassen behalve erwten en bonen in droge zomers.
Geschikt voor alle groentegewassen in de volle grond, behalve gevoelige zoals sla, stam- en staakbonen, augurken, doperwten en gewasaardbeien.
600-900 licht brak

Geschikt voor beregening van matig gevoelige akkerbouwgewassen (zoals aardappelen, vlas en uien) en weinig gevoelige akkerbouwgewassen.
Geschikt voor matig gevoelige groentegewassen in de volle grond (zoals bloemkool, knolselderij, peen en prei) en weinig gevoelige groentegewassen in de volle grond.

900-1200 matig brak Geschikt voor weinig gevoelige akkerbouwgewassen zoals granen en bieten, geschikt voor weinig gevoelige groentegewassen in de volle grond zoals spinazie, spruitkool, groene savooiekool, witlof, boerenkool, radijs en kroot.
1200-2000 brak

Met de stijging van het zoutgehalte in toenemende mate ongeschikt voor beregening van akkerbouwgewassen en groentegewassen in de volle grond.
Nog wel geschikt voor infiltratie, ziektebestrijding en voor drenking van vee.

2000-5000 zeer brak Ongeschikt voor beregening, twijfelachtig voor drenking vee.
>5000 zout Onbruikbaar voor land- en tuinbouwdoeleinden.

(bron: DLV)

Vragen?

Zie je iets dat niet klopt of heb je andere op- en aanmerkingen of vragen? Stuur ons een bericht.