Chloridekaart

Op verschillende plekken bij de waddenkust meten wij het chloridegehalte (verzilting). Als het mogelijk is zetten medewerkers stuwen en opmalingen in voor het doorspoelen van zoet water om de verzilting te verminderen.

De chloridegehalten worden berekend uit de metingen van het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) van het oppervlaktewater.

Informatie in deze kaart is ook als tekst beschikbaar