Peilbeheer en peilbesluiten

Uitleg over begrippen die horen bij het peilbeheer vind je hier. Ook vind je hier de kaart met vastgestelde waterpeilen.

Inhoud van deze pagina

[[ toc ]]

Wat is peilbeheer?

Het waterschap regelt het waterpeil. Dat doen wij in meren, plassen, vaarten en sloten. In droge perioden houden we het water zo lang mogelijk vast. En in natte perioden voeren we het water zo snel mogelijk af. Dat heet peilbeheer.

Waarom is peilbeheer nodig?

Zonder peilbeheer zou de natuur het waterpeil bepalen. Dan is er watertekort als het lang droog is. En er zijn overstromingen als het veel regent.  

Wat is een peilgebied?

Een peilgebied is een gebied waarin het waterpeil hetzelfde is.

Wat is een waterpeil

Het waterpeil is de waterstand die het waterschap voor een gebied handhaaft. Bijvoorbeeld een waterpeil van 42 centimeter onder NAP.

Wat is gewenst peilbeheer?

Het waterschap bepaalt de waterpeilen in een gebied. Daarbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de verschillende belangen. Dat noemen we gewenst peilbeheer. Voorbeelden van verschillende belangen zijn:

  • Bewoners willen een waterpeil dat goed is voor huis en tuin. 
  • Recreanten willen een waterpeil dat goed is voor waterrecreatie. 
  • Natuurbeheerders willen een waterpeil dat goed is voor natuurontwikkeling. 
  • Boeren willen een waterpeil dat goed is voor het telen van gewassen.

Wat is een peilbesluit?

Het waterschap legt het gewenste peilbeheer vast in een peilbesluit. Dat besluit nemen we pas als we alle belangen goed tegen elkaar hebben afgewogen. Een peilbesluit blijft geldig totdat het waterschap deze gaat herzien. 

Een peilbesluit geeft aan welke peilen we hanteren voor de verschillende peilvakken in Fryslân. Fryslân kent veel peilbesluiten. Onderstaande kaart geeft de waterpeilen weer waarover ons bestuur heeft besloten. We werken aan een actualisatie hiervan door middel van revisiepeilbesluiten.

Het kan voorkomen dat het peil in het veld afwijkt van de situatie op de kaart. Twijfel je of onderstaande kaart de juiste peilen weergeeft voor de omgeving waarin jij woont of werkt, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

 

Bekijk de kaart met vastgestelde peilbesluiten op groot scherm.

Uitleg voor het gebruik van de kaart

  1. Vul een adres of plaatsnaam in linksboven in het adresvak op de kaart.
  2. Door het klikken op een gekleurd vlak zie je het vastgestelde peil in dat gebied. Ook zie je dan verdere details over dat peilbesluit.

Waarom is een peilbesluit nodig?

Dankzij een peilbesluit weten bewoners en gebruikers wat het peilbeheer in hun gebied is. Ze kunnen daar dan rekening mee houden. Een peilbesluit zorgt dus voor duidelijkheid en zekerheid voor bewoners en gebruikers.

Handhaven van het waterpeil

Het waterschap doet al het mogelijke wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de peilen in een peilbesluit te handhaven. Met andere woorden: De peilen in een peilbesluit zijn een inspanningsverplichting voor het waterschap die geldt onder normale omstandigheden. In hoeverre het waterschap daadwerkelijk het peil in een peilbesluit kan handhaven, hangt bijvoorbeeld af van: 

  • weersomstandigheden 
  • grootte van een peilvak

Wat is een revisiepeilbesluit?

Een revisiepeilbesluit is een herziening van een bestaand peilbesluit. Het revisiepeilbesluit is een beschrijving van de actuele waterpeilen en het goed vastleggen van de rechten en plichten voor het peilbeheer. De herziening is nodig doordat dit in een watergebiedsplan is afgesproken.