Leggerkaart: onderhoudsplicht en onderhoudseisen

In de legger vindt u voor welk onderhoud u verantwoordelijk bent. Ook vindt u hierin gebieden waar beperkingen kunnen gelden, zoals bij dijken.

Leggerkaart

Bekijk de legger op de kaart. In deze kaart vindt u welke onderhoudsplicht en  -eisen op dit moment gelden. Ook vindt u hierin gebieden (zoneringen) waar beperkingen kunnen gelden, zoals bij dijken.

Conceptlegger 

De legger heeft ter inzage gelegen. De zienswijzen worden nu verwerkt (zie informatie rechts op deze pagina). U kunt de conceptlegger op deze kaart bekijkenDe planning is om in oktober 2019 de wijzigingen op de legger vast te stellen. 

Wat vindt u op de kaart?

In de legger vindt u:

  • Wie het onderhoud moet uitvoeren en waar het onderhoud uit bestaat.
  • Eisen voor bijvoorbeeld de breedte en diepte van een sloot volgens de wettelijke veiligheidsnormen.
  • Locaties van wateren, dijken, bouwwerken, polders.
  • Gebieden (zoneringen) waar beperkingen gelden.

Bekijk de uitleg van begrippen als u de begrippen in de legger niet begrijpt. U kunt ons ook bellen om uitleg. 

Aanwijzingen voor gebruik van de kaart

  1. Vul een adres in. (Linksboven in het adresvak op de kaart.)
  2. Let op! Alleen als u ver genoeg op de kaart bent ingezoomd kunt u de lijnen en symbolen zien.
  3. Klik op een lijn of symbool.