Leggerkaart: onderhoudsplicht en onderhoudseisen

Uw onderhoudsplicht kan veranderen. In de legger die ter inzage ligt vindt u voor welk onderhoud u verantwoordelijk wordt. Ook vindt u hierin gebieden waar beperkingen kunnen gelden, zoals bij dijken. Van 3 juni tot en met 14 juli 2019 kunt u reageren op de onderhoudsplicht in de legger die ter inzage ligt.

Huidige leggerkaart

Bekijk de huidige legger op de kaart. In deze kaart vindt u welke onderhoudsplicht en -eisen op dit moment gelden. Ook vindt u hierin gebieden (zoneringen) waar beperkingen kunnen gelden, zoals bij dijken.

Nieuwe leggerkaart ter inzage

Bekijk de nieuwe leggerkaart die nu ter inzage ligt. Hierin vindt u de onderhoudsplicht en –eisen die straks voor u kunnen gelden. Bijvoorbeeld of u verantwoordelijk bent voor het onderhoud aan een bouwwerk, water, polder of dijk. Ook vindt u gebieden (zoneringen) waarin beperkingen kunnen gelden, zoals bij dijken.

Geef uw mening: dien uw zienswijze in

U kunt reageren op de legger die ter inzage ligt door uw zienswijze in te dienen.

Dien uw zienswijze online in

  • Van 3 juni tot en met 14 juli 2019 kunt u uw zienswijze indienen.
  • U kunt ons ook bellen om uw zienswijze in te dienen: 058 – 292 29 69. Van dit gesprek maken wij een verslag. Dit gebruiken wij bij de behandeling van uw zienswijze.
  • Na het indienen krijgt u van ons een brief. Hierin staat of uw zienswijze wel of niet is toegekend.

Geen onderhoudsplicht

U heeft een brief ontvangen over onderhoudsplicht, maar uw eigendom grenst niet aan water, bouwwerk, polder of dijk? U heeft dan geen onderhoudsplicht en kunt de brief als niet verzonden beschouwen. Er zal voor u niets veranderen en een zienswijze indienen is niet nodig.

Wat vindt u op de kaart?

In de legger vindt u:

  • Wie het onderhoud moet uitvoeren en waar het onderhoud uit bestaat.
  • Eisen voor bijvoorbeeld de breedte en diepte van een sloot volgens de wettelijke veiligheidsnormen.
  • Locaties van wateren, dijken, bouwwerken, polders.
  • Gebieden (zoneringen) waar beperkingen gelden.

Bekijk de uitleg van begrippen als u de begrippen in de legger niet begrijpt. U kunt ons ook bellen om uitleg. 

Aanwijzingen voor gebruik van de kaart

  1. Vul een adres in. (Linksboven in het adresvak op de kaart.)
  2. Let op! Alleen als u ver genoeg op de kaart bent ingezoomd kunt u de lijnen en symbolen zien.
  3. Klik op een lijn of symbool.