Leggerkaart: onderhoudsplicht en onderhoudseisen

  In de leggerkaart kunt u zien of u verantwoordelijk bent voor het onderhoud van bijvoorbeeld een sloot, duiker of kade. U vindt hierin ook de eisen waaraan het onderhoud moet voldoen. Tijdens de schouw controleren wij of het onderhoud goed is uitgevoerd.  

  Wat vindt u op de kaart?

  Als u diep inzoomt en op de gekleurde lijnen en symbolen klikt, vindt u:

  • locaties van wateren, keringen en kunstwerken
  • eisen voor bijvoorbeeld de breedte en diepte van een sloot, op basis van wettelijke veiligheidsnormen  
  • wie het onderhoud moet uitvoeren en waar dat uit bestaat

  Termen die het waterschap gebruikt

  • watergangen, waterlopen of wateren = sloten, vaarten 
  • keringen of waterkeringen = dijken, kaden
  • kunstwerken = dammen, duikers, gemalen, stuwen, sluizen, bruggen en dergelijke
  • schouw = controle van onderhoud aan wateren, kunstwerken en keringen
  • legger = vastgelegde eisen die het waterschap stelt aan (onderhoud van) wateren, keringen en kunstwerken