Leggerkaart: onderhoudsplicht en onderhoudseisen

De legger is een besluit in de vorm van een kaart. Hierin is vastgelegd wie onderhoudsplichtig is voor een waterstaatswerk en wat die onderhoudsplicht inhoudt. En aan welke ligging, afmetingen, vorm en constructie een waterstaatswerk zou moeten voldoen. Een waterstaatswerk is een water, dijk, ondersteunend kunstwerk (bijvoorbeeld een gemaal, stuw of duiker) of waterbergingsgebied.

Wij wijzigen de legger. Bekijk hier de wijzigingen op de legger. De wijzigingen liggen tot en met 30 mei ter inzage. 

Wat vind je op de leggerkaart?

  • Waterstaatswerken in beheer van het waterschap.
  • Leggerwaarden: de ligging, afmetingen, vorm en constructie waaraan een waterstaatswerk vanuit waterhuishoudkundig oogpunt moet voldoen. Soms zijn deze leggerwaarden niet te realiseren door bijvoorbeeld bebouwing, wegen, beschoeiingen enzovoort.
  • Wie onderhoudsplichtig is en wat de onderhoudsplicht inhoudt. Voor het onderhoud wordt onderscheid gemaakt tussen gewoon en buitengewoon onderhoud. Gewoon onderhoud is bijvoorbeeld maaien, verwijderen van afval of herstellen van kleine beschadigingen aan een polderdijk. Buitengewoon onderhoud is het in stand houden van het waterstaatswerk volgens de leggerwaarden. Bijvoorbeeld het uitdiepen van een vaart, vervangen van een duiker of het ophogen van een polderdijk.
  • Gebieden (zones) rond waterstaatswerken waar beperkingen gelden (beschermingszones).
    Dit betekent dat voor werkzaamheden in deze gebieden het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding nodig is. Bij hoofdwateren zijn deze zones (nog) niet ingetekend. Deze zones zijn 5 meter breed.

Niet vastgelegd in legger

In de legger zijn het onderhoud van de duikers in schouw- en overige wateren en de vereiste diepte van de overige wateren niet vastgelegd. Dit is te bewerkelijk, omdat het hier gaat om duizenden van zulke duikers en wateren. De uitgangspunten voor het onderhoud van deze waterstaatswerken vind je in de beleidsregels integrale legger. 

Leggerkaart

Leggerkaart op groot scherm

Bekijk de leggerkaart op een volledig scherm 

Aanwijzingen voor gebruik van de kaart

  1. Vul een adres in (linksboven in het adresvak op de kaart).
  2. Let op! Alleen als je ver genoeg op de kaart bent ingezoomd, kun je de waterstaatswerken zien.
  3. Door te klikken op een lijn of symbool van het waterstaatswerk zie je de vastgestelde leggerwaarden.

Benieuwd wat je nu precies aan onderhoud moet doen?

Dat vind je op onze pagina's over onderhoud en inspectie. Ook vind je er een lijst met veelgestelde vragen over de onderhoudsplicht.