Alde Lune: verbeteren waterbeheer en waterkwaliteit

We willen de komende jaren in polder Alde Lune ten westen van Suwâld aan de slag met het verbeteren van het waterbeheer en de waterkwaliteit. Onze plannen werken we graag samen met de belanghebbenden in het gebied uit.

Op deze pagina

[[ toc ]]

Doel van het project

Polder Alde Lune van 1.360 hectare groot willen we zo inrichten dat deze weer klaar is voor de toekomst. We willen de wateraan- en -afvoer en de waterkwaliteit verbeteren. Dit zorgt voor een beter leefmilieu van het waterleven. Omdat het gebied deel uitmaakt van het veenweidegebied, maken ook de waterpeilen deel uit van dit project.

Waar willen we aan de slag?

Op de onderstaande kaart staat het werkgebied Alde Lune ingetekend.

Kaart van het werkgebied polder Alde Lune.

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Informatiebijeenkomst najaar 2022

Voor eigenaren van grond in de Alde Lune organiseren we in het najaar van 2022 een informatiebijeenkomst. 

Onderwerpen

Tijdens de bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over de (water)opgaven die er de komende jaren liggen in het plangebied. En we verkennen met de landeigenaren hoe we samen tot een inrichtingsplan kunnen komen. Voor de Alde Lune denken we aan een combinatie van maatregelen, zoals:

 • de wateraan- en -afvoer verbeteren en het maken van extra waterberging door het verbreden van sloten.
 • natuurvriendelijker onderhoud van de hoofdwateren voor een betere waterkwaliteit.
 • de waterpeilen op het gewenste peil brengen.
 • oplossen van knelpunten in de hoogwatercircuits. 

Programma 

Het globale programma van de avond ziet er als volgt uit:

 • 20.00 uur: Ontvangst in dorpshuis De Suderfinne in Suwâld.
 • 20.10 uur: Welkom door lid dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân.
 • 20.20 uur: Presentatie van de opgaven in gebied Alde Lune door Wetterskip Fryslân.
 • 20. 45 uur Pauze met koffie/thee.
 • 21.00 uur: In groepen rond de kaart met elkaar in gesprek over de opgaven en knelpunten.
 • 21.40 uur: Terugkoppeling van de resultaten en afspraken maken voor het vervolg.
 • 22.00 uur: Einde bijeenkomst.

Planning

We willen in 2022 samen met de betrokken partijen een integraal maatregelenpakket voor het gebied Alde Lune maken.