Contactinformatie

Je kunt bij ons je vraag / opmerking zowel in het Nederlands als het Frysk stellen.
Jo kinne by ús jo fraach / opmerking sawol yn it Frysk as Nederlânsk stelle.

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Telefoonnummers

Algemeen

(058) 292 22 22

Rayonbeheerders

(058) 292 22 22

Vragen over belastingen

088 787 9000

Persvragen

Voor vragen van journalisten en media. (ook buiten kantooruren)
(058) 203 0606

Vergunningverlening

(058) 292 20 65

Voor het aanvragen van een vergunning of doen van een melding kijk op: omgevingsloket.nl

Adreswijziging of verhuizing

Voor het doorgeven van een adreswijziging kun je terecht bij het Noordelijk Belastingkantoor(externe website). Zij regelen alle belastingzaken voor het waterschap, dus ook de administratie. Overigens is het doorgeven van een verhuizing alleen nodig als je naar buiten het waterschapsgebied verhuist.

Wil je een adreswijziging doorgeven omdat je met ons correspondeert? Stuur ons dit dan toe via het contactformulier

Woo verzoek

Om een Woo-verzoek in te dienen kun je het volgende formulier gebruiken. Meer informatie over de Wet open overheid staat op www.wetterskipfryslan.nl/open-overheid.

Contactformulieren

Adres hoofdkantoor en laboratorium

Bezoekadres Postadres
Fryslânplein 3 Wetterskip Fryslân
8914 BZ Leeuwarden Postbus 36
  8900 AA Leeuwarden

Let op: De nieuwe weg naar ons hoofdkantoor wordt nog niet goed weergegeven op Google-maps en andere navigatiemiddelen. Hieronder ziet u de juiste route vanaf de rotonde aan de Slauerhoffweg.

Adressen rioolwaterzuiveringsinstallaties

Contactgegevens rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) 

Aanbestedingen

Wanneer je zaken wilt doen met ons, kun je je aanmelden voor onze aanbestedingen.