Veelgestelde vragen over onderhoud sloten

De vragen

[[ toc ]]

Mijn buurman maakt de sloot niet schoon. Wat moet ik doen?

Wij verwachten dat onderhoudsplichtigen elkaar aanspreken, wanneer het onderhoud nog niet is uitgevoerd. Als de buurman geen actie onderneemt en dit tot ernstige wateroverlast leidt, neem dan contact met ons op. Binnen enkele dagen beoordeelt onze rayonbeheerder de situatie. Afhankelijk van zijn waarneming ondernemen we verdere actie.

Mijn buurman en ik maken om de beurt de sloot schoon. Mijn buurman is dit jaar aan de beurt. Een schone sloot is dan toch zijn verantwoordelijkheid?

Los dit zelf met de buurman op. Het waterschap staat hier buiten. De eigenaar van een aan een schouwsloot grenzend perceel is en blijft verantwoordelijk voor het onderhoud. De eigenaar is dus ook aansprakelijk voor de onderhoudsverplichting.

De gemeente maakt altijd de sloot schoon, dus hoef ik toch niets te doen?

Als de gemeente te laat is met het schoonmaken van de sloot, krijgen de eigenaren van beide aanliggende percelen (de gemeente én jij) een aanschrijving. Dat geldt ook als bij controle blijkt dat de sloot niet goed schoon is. De eigenaren zijn ieder verantwoordelijk voor de halve breedte van de sloot. Ons advies: probeer het onderhoud met de gemeente te regelen. Zie ook de vorige vraag.

Het is veel te nat op het land voor het materieel. Moet ik de sloot dan toch schoonmaken?

De sloot zal onder alle omstandigheden schoongemaakt moeten worden. Ons advies: je kunt een loonbedrijf opdracht geven de sloot voor je schoon te maken.

Kunnen jullie de sloot voor mij schoonmaken?

Dit doen we niet. Ons advies: huur een loonbedrijf of hovenier in om de sloot schoon te maken. Of doe dat samen met je buren. Dit is vaak voordeliger.

Mijn sloot zit vol bagger. Wat moet ik doen?

Het kan zijn dat een sloot niet meer diep genoeg is door bagger (plantenresten op de bodem). Als dit een probleem is voor de doorstroming van de sloot, moet ook de bagger worden verwijderd.

Waarmee kan ik een sloot schoonmaken?

Dit kan bijvoorbeeld met een zeis, krooshaak of hark. De begroeiing op de kant kun je maaien met een zeis, bosmaaier of trimmer. En duikers kun je met een hogedrukspuit schoonmaken.

Beschermde dier- en plantensoorten bevinden zich in de sloot. Moet ik deze dan toch schoonmaken?

Onderhoud aan sloten is na 1 november schadelijker voor de natuur dan voor 1 november. Na 1 november zijn vissen en amfibieën namelijk vaak in ‘winterrust’. Het onderhoud aan sloten kan altijd worden uitgevoerd, maar houd dan wel rekening met beschermde planten- en diersoorten (Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen).

Hoeveel van de waterlijn moet vrij zijn van begroeiing?

Minimaal 2,5 meter op de waterlijn moet vrij zijn van begroeiing (vanuit de kant). Jaarlijks wisselend moet één kant schoongemaakt worden voor de biodiversiteit.

Ik heb een brief gekregen, terwijl ik de sloot al heb schoongemaakt. Waarom is dit?

Het kan zijn dat het tijdstip waarop het waterschap de overtreding heeft geconstateerd en het moment waarop de brief is verstuurd elkaar gekruist hebben. In dat geval hoef je geen actie te ondernemen.

Had je de sloot al schoongemaakt voordat onze schouwmedewerker kwam controleren? Dan heeft deze medewerker geconstateerd dat er toch nog iets niet in orde is. Is het niet duidelijk wat er precies moet worden schoongemaakt? Neem dan contact met ons op.

Waarom heb ik vooraf geen bericht over de schouw gekregen? Dan had ik de sloot op tijd kunnen schoonmaken.

Wij kondigen de jaarlijkse schouw digitaal aan via overheid.nl, huis-aan-huis-kranten en social media. Je ziet op onze kaart onderhoudsplicht sloten of de sloot aan jouw perceel schouwplichtig is.

Kan ik uitstel krijgen voor het schoonmaken van de sloot?

We verlenen geen uitstel. Kun je zelf de sloot niet schoonmaken? Dan adviseren we je om een loonbedrijf of hovenier in te huren die de sloten voor je schoonmaakt.

In heel bijzondere situaties kan er soms uitstel worden verleend. Daarvoor kun je contact met ons opnemen via het schouwtelefoonnummer dat in de brief staat, of ons algemene telefoonnummer 058-292 22 22. Geef in het gesprek aan tot wanneer je uitstel wilt. De voor jouw gebied verantwoordelijke rayonbeheerder bekijkt of dit kan. Hij neemt contact met je op.

Het perceel waarvoor ik een aanschrijving heb gekregen, heb ik verkocht. Dan ben ik toch niet meer verantwoordelijk voor de sloot?

Als de overdracht en het passeren van de akte op het kadaster voor 1 november plaatsvonden, dan is de nieuwe eigenaar verantwoordelijk voor het schoonmaken van de sloot. In dat geval vragen we je de schouwbrief naar ons terug te sturen, met vermelding van:

  • naam en adres van de nieuwe eigenaar
  • datum van overdracht
  • naam van de notaris waar de akte gepasseerd is

Ons postadres is:
Wetterskip Fryslân
Antwoordnummer 5044
8900 VB Leeuwarden

Een postzegel plakken is niet nodig.

Ik ben verhuisd. Dan ben ik toch niet meer verantwoordelijk voor de sloot?

Als je op 1 november nog eigenaar van het perceel was, bent je verantwoordelijk voor het schoonmaken van de sloot. Zie ook de vorige vraag.

Ik ben geen eigenaar van het perceel waarvoor ik een brief heb gekregen. Wat moet ik doen?

Bent je geen eigenaar van het aan de schouwsloot gelegen perceel? Stuur dan de schouwbrief terug naar het waterschap. Vermeld hierbij de reden van terugzending en als het bekend is: naam en adres van de (nieuwe) eigenaar.

Ons postadres is:
Wetterskip Fryslân
Antwoordnummer 5044
8900 VB Leeuwarden

Een postzegel plakken is niet nodig.

Ik heb een brief met een verkeerde tenaamstelling gekregen. Wat moet ik doen?

Het kan voorkomen dat de aangeschrevene al is overleden en de aanschrijving toch nog op zijn/haar naam staat. Een verklaring van erfrecht, opgemaakt door de notaris, wordt namelijk niet automatisch ingeschreven in het kadaster. Een verkeerde tenaamstelling is erg vervelend voor de erfgenaam/familie die de aanschrijving ontvangt.

Je regelt een goede tenaamstelling via de notaris. Als de notaris van de erfgenamen officieel opdracht krijgt, kan hij het laten aanpassen in het kadaster. Dit brengt alleen wel kosten met zich mee.

Ik heb een deelperceel, maar wat is dat eigenlijk?

Het nummer van het kadastrale perceel eindigt op een D. Dit betekent dat je eigenaar bent van een gedeelte van het vermelde kadastrale perceel. Bij ons is niet bekend welk deel jij bezit. Alle eigenaren die in het bezit zijn van een gedeelte van een kadastraal perceel krijgen van ons een aanschrijving voor de schouw.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachten kun je online indienen. Je kunt ons ook bellen. We helpen je graag verder.