Onderhoudsplicht kaden

Eigenaren van gronden die dienen als kade of dijk (regionale waterkering), hebben de plicht deze te onderhouden.

Inhoud van deze pagina

  Heb ik onderhoudsplicht voor mijn kade?  

  Kijk op de kaart onderhoudsplicht kaden om te zien of u onderhoudsplicht voor een regionale waterkering heeft.

  Wat moet ik doen aan onderhoud voor kaden?  

  Vóór 1 januari vragen wij u het volgende te doen:  

  1. Minimaal 1 keer per jaar maaien of begrazen.
  2. Afval, voorwerpen en materialen verwijderen.
  3. De kade vrijhouden van houtige begroeiing.  
  4. Kleine beschadigingen aan de kade repareren. 

  Wanneer moet het onderhoud aan kaden klaar zijn?  

  Het onderhoud aan regionale waterkeringen moet vóór 1 januari klaar zijn. In januari, februari en maart voert het waterschap inspecties uit.

  Wat gebeurt er als ik het onderhoud niet uitvoer?

  Als het waterschap vaststelt dat u onderhoudsplicht had en dit niet heeft uitgevoerd, ontvangt u een brief met het verzoek de kade te herstellen. In de brief staat ook de termijn waarin dat moet gebeuren.

  Schade aan de kade melden 

  Ziet u grote beschadigingen aan de kade? Laat het ons weten.