Onderhoudsplicht polderdijken

Eigenaren van gronden die dienen als een polderdijk of regionale waterkering, hebben de plicht deze te onderhouden.

Inhoud van deze pagina

  Heb ik onderhoudsplicht voor mijn polderdijk?  

  Kijk op de kaart onderhoudsplicht polderdijken om te zien of u onderhoudsplicht voor een regionale waterkering heeft.

  Wat moet ik doen aan onderhoud voor polderdijken?  

  Vóór 1 januari vragen wij u het volgende te doen:  

  1. Minimaal 1 keer per jaar maaien of begrazen.
  2. Afval, voorwerpen en materialen verwijderen.
  3. De polderdijk vrijhouden van houtige begroeiing.  
  4. Kleine beschadigingen aan de polderdijk repareren. 

  Wanneer moet het onderhoud aan polderdijken klaar zijn?  

  Het onderhoud aan regionale waterkeringen moet vóór 1 januari klaar zijn. In januari, februari en maart voert het waterschap inspecties uit.

  Wat gebeurt er als ik het onderhoud niet uitvoer?

  Als het waterschap vaststelt dat u onderhoudsplicht had en dit niet heeft uitgevoerd, ontvangt u een brief met het verzoek de polderdijk te herstellen. In de brief staat ook de termijn waarin dat moet gebeuren.

  Schade aan de polderdijk melden 

  Ziet u grote beschadigingen aan de polderdijk? Laat het ons weten.