Onderhoudsplicht sloten en polderdijken

Eigenaren van gronden die grenzen aan sloten hebben vaak de plicht deze te onderhouden. Dit kan ook gelden voor polderdijken, duikers en stuwen.

Inhoud van deze pagina

  Heb ik onderhoudsplicht?  

  Onderhoud sloten  

  Kijk in de kaart onderhoudsplicht sloten om te zien of u onderhoudsplicht aan sloten heeft.  

  Onderhoud polderdijken

  Ga naar onderhoud polderdijken voor onderhoudsplicht voor polderdijken.

  Wat moet ik doen aan onderhoud?  

  Onderhoud sloten

  Vóór 1 november vragen wij u het volgende te doen:  

  1. Begroeiing in sloten verwijderen.  
  2. Takken, (hekkel)afval en andere materialen die een goede doorstroming belemmeren, moeten uit het doorstroomprofiel worden verwijderd en afgevoerd.  
  3. Duikers moeten schoongemaakt zijn en het water optimaal kunnen doorlaten (materiaal in, voor of achter de duiker verwijderen).

  Het storten van takken, (hekkel)afval en andere materialen in sloten is verboden.

  Onderhoud polderdijken

  Ga naar onderhoud polderdijken voor meer informatie over het onderhouden van polderdijken.

  Wanneer moet het onderhoud klaar zijn?  

  Onderhoud sloten

  Het onderhoud aan sloten moet vóór 1 november klaar zijn. Dan begint het waterschap met de inspectie van sloten.  

  Onderhoud polderdijken

  Ga naar onderhoud polderdijken voor meer informatie over het onderhouden van polderdijken.

  Wat als ik het onderhoud niet uitvoer?  

  Sloten

  Als het waterschap vaststelt dat u onderhoudsplicht had en dit niet heeft uitgevoerd, ontvangt u een brief. Hierin staan verbeterpunten en de datum wanneer alles op orde moet zijn.

  Is het onderhoud na een tweede inspectie door het waterschap nog niet uitgevoerd, dan doen wij het onderhoud zelf. Deze kosten verhalen wij op de eigenaar.

  Polderdijken

  Ga naar onderhoud polderdijken voor meer informatie over het onderhouden van polderdijken.

  Hoe kan ik de onderhoudsplicht voor sloten wijzigen?

  Wilt u een aanvraag tot het wijzigen van onderhoudsplicht voor sloten doen? U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij ons. Onze adresgegevens vindt u op de contactpagina.