Onderhoudsplicht sloten en kaden (schouw)

  Eigenaren van gronden die grenzen aan sloten hebben vaak de plicht deze te onderhouden. Dit kan ook gelden voor kaden, duikers en stuwen.

  Inhoud van deze pagina

   Heb ik onderhoudsplicht?  

   Onderhoud sloten  

   Kijk in de kaart onderhoudsplicht sloten om te zien of u onderhoudsplicht aan sloten heeft.  

   Onderhoud kaden  

   Ga naar Onderhoud kaden voor onderhoudsplicht voor kaden.

   Wat moet ik doen aan onderhoud?  

   Onderhoud sloten

   Vóór 1 november vragen wij u het volgende te doen:  

   1. Begroeiing in sloten verwijderen.  
   2. Takken, (hekkel)afval en andere materialen die een goede doorstroming belemmeren, moeten uit het doorstroomprofiel worden verwijderd en afgevoerd.  
   3. Duikers moeten schoongemaakt zijn en het water optimaal kunnen doorlaten (materiaal in, voor of achter de duiker verwijderen).

   Het storten van takken, (hekkel)afval en andere materialen in sloten is verboden.

   Onderhoud kaden  

   Ga naar Onderhoud kaden voor meer informatie over het onderhouden van kaden.

   Wanneer moet het onderhoud klaar zijn?  

   Onderhoud sloten

   Het onderhoud aan sloten moet vóór 1 november klaar zijn. Dan begint het waterschap met de controle (de zogenaamde schouw) van sloten.  

   Onderhoud kaden

   Ga naar Onderhoud kaden voor meer informatie over het onderhouden van kaden

   Wat als ik het onderhoud niet uitvoer?  

   Sloten

   Als het waterschap vaststelt dat u onderhoudsplicht had en dit niet heeft uitgevoerd, ontvangt u een brief. Hierin staan verbeterpunten en de datum wanneer alles op orde moet zijn.

   Is het onderhoud na een tweede controle door het waterschap (de zogenaamde herschouw) nog niet uitgevoerd, dan doen wij het onderhoud zelf. Deze kosten verhalen wij op de eigenaar.

   Kaden

   Ga naar Onderhoud kaden voor meer informatie over het onderhouden van kaden

   Hoe kan ik de onderhoudsplicht voor sloten wijzigen?

   Wilt u een aanvraag tot het wijzigen van onderhoudsplicht voor sloten doen? U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij ons. Onze adresgegevens vindt u op de contactpagina.