Vergunning of melding

Voor bepaalde werkzaamheden voor werken bij water of dijken heeft u een watervergunning nodig. Soms is het doen van een melding voldoende. Een watervergunning aanvragen is dan niet nodig. U kunt eerst checken wat u nodig heeft, of direct een afspraak met ons maken voor een voorbespreking.

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden 

Als u de vergunningencheck (externe website) heeft gedaan weet u of u een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Daarnaast kunt u checken welke gemeentelijke regels gelden.

Lozen van afvalwater in oppervlaktewater

Voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater kunt u de vergunningencheck niet gebruiken. Bepaal dan via Omgevingsloket online (externe website) welke regels gelden.

Omgevingsloket voor het aanvragen van een watervergunning of een melding doen

In de vergunningencheck krijgt u een verwijzing naar Omgevingsloket online (externe website) als u een watervergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater moet u altijd bij Omgevingsloket online (externe website) zijn. Zowel voor de vergunning als het doen van een melding. 

Voorbespreken van uw vergunningaanvraag 

Soms kan een voorbespreking van een vergunningaanvraag handig zijn. Bel (058) 292 22 22 om een van onze medewerkers te laten beoordelen of een vooroverleg nodig is.

Een voorbespreking kan helpen om uw aanvraag goed en volledig op te stellen. Het verkleint ook het risico dat een aanvraag wordt afgewezen.

Watervergunning

Direct aanvragen via Omgevingsloket online (externe website)

Kosten 

Procedure

  • Behandelingsduur maximaal 8 weken
  • Als de procedure langer duurt dan 8 weken, ontvangt u daarover bericht
  • U ontvangt schriftelijk bericht over toe- of afwijzing van uw aanvraag
  • Het waterschap controleert de naleving van de watervergunning

Melding

Direct een melding doen via Omgevingsloket online (externe website)

Kosten en procedure

  • Melding doen is gratis 
  • Behandelingsduur maximaal 4 weken 
  • U ontvangt schriftelijk bericht zodra uw melding is geregistreerd 
  • Het waterschap controleert de naleving van de melding

Activiteitenbesluit

Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (externe website) vallen, hoeven vaak bij een nieuwe activiteit geen watervergunning aan te vragen. Zo is het lozen van stoffen in oppervlaktewater door deze bedrijven al in dit besluit geregeld.

Zie ook informatie voor agrariërs (externe website) voor een praktische toelichting op de regels.

Besluit bodemkwaliteit

In het Besluit bodemkwaliteit (externe website) staan regels voor het gebruik van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Het gebruik van vrijwel alle grond en baggerspecie moet u melden. Het melden van sommige bouwstoffen is ook verplicht.

Aanvraagformulier downloaden

Als u de watervergunning niet online wilt aanvragen of een melding niet online wilt doen, gebruik dan een van deze formulieren (printen, invullen en opsturen):