Vergunning of melding

Voor bepaalde werkzaamheden bij water of dijken heeft u een watervergunning nodig. Soms is het doen van een melding voldoende. Een watervergunning aanvragen is dan niet nodig. U kunt eerst checken wat u nodig heeft of direct een afspraak met ons maken voor een gesprek.

Inhoudsopgave

  Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden 

  Als u de vergunningencheck heeft gedaan weet u of u een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Daarnaast kunt u checken welke gemeentelijke regels gelden.

  Lozen van afvalwater in oppervlaktewater

  Voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater kunt u de vergunningencheck niet gebruiken. Bepaal dan via Omgevingsloket online welke regels gelden.

  Omgevingsloket voor het aanvragen van een watervergunning of een melding doen

  In de vergunningencheck krijgt u een verwijzing naar Omgevingsloket online als u een watervergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

  Voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater moet u altijd bij Omgevingsloket online zijn. Zowel voor de vergunning als het doen van een melding. 

  Bespreken van uw vergunningaanvraag 

  Soms kan een gesprek over een vergunningaanvraag handig zijn. Bel 058- 292 20 65 (loketnummer afdeling vergunningverlening) om een van onze medewerkers te laten beoordelen of een overleg nodig is.

  Een gesprek kan helpen om uw aanvraag goed en volledig op te stellen. Het verkleint ook het risico dat een aanvraag wordt afgewezen.

  Tijdens de coronacrisis is op woensdagmiddag en vrijdagmiddag de afdelingstelefoon niet bemenst; er wordt direct doorgeschakeld naar de receptie. U kunt dan aangeven dat u graag teruggebeld wilt worden door een medewerker van afdeling vergunningverlening.

  Watervergunning

  Direct aanvragen via Omgevingsloket online

  U moet leges betalen voor het behandelen van een aanvraag voor:

  • een watervergunning
  • het wijzigen van een peilbesluit

  Bij het buiten behandeling laten, niet vergunnen of intrekken van bovengenoemde aanvragen moeten ook leges worden betaald.

  Tarieven 2021

  Basiskosten aanvraag 304,50
  Vergunning met meer dan gemiddeld aantal uren voor overleg en onderzoek 1.319,50
  Vergunning met veel uren voor overleg en onderzoek

  starttarief

  2.030,--

  Vergunning die worden verleend in het kader van relatief grote infrastructurele en ruimtelijke projecten waarmee veel uren zijn gemoeid en waarbij meerdere disciplines van het waterschap zijn betrokken

  starttarief

  3.552,50

  Wijziging van een vastgesteld peilbesluit en het maken van de daarvoor noodzakelijke werken inclusief de kosten van publicatie 3.045,--

   Procedure

  • Behandelingsduur maximaal 8 weken
  • Als de procedure langer duurt dan 8 weken, ontvangt u daarover bericht
  • U ontvangt schriftelijk bericht over toe- of afwijzing van uw aanvraag
  • Het waterschap controleert de naleving van de watervergunning.

  Melding

  Direct een melding doen via Omgevingsloket online

  Tarieven en procedure

  • Melding doen is gratis 
  • Behandelingsduur maximaal 4 weken 
  • U ontvangt schriftelijk bericht zodra uw melding is geregistreerd 
  • Het waterschap controleert de naleving van de melding

  Activiteitenbesluit

  Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, hoeven vaak bij een nieuwe activiteit geen watervergunning aan te vragen. Zo is het lozen van stoffen in oppervlaktewater door deze bedrijven al in dit besluit geregeld.

  Zie ook informatie voor agrariërs voor een praktische toelichting op de regels.

  Besluit bodemkwaliteit

  In het Besluit bodemkwaliteit staan regels voor het gebruik van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Het gebruik van vrijwel alle grond en baggerspecie moet u melden. Het melden van sommige bouwstoffen is ook verplicht.

  Aanvraagformulier downloaden

  Als u de watervergunning niet online wilt aanvragen of een melding niet online wilt doen, gebruik dan een van deze formulieren (printen, invullen en opsturen):