Zo maken we vies water schoon!

Ongeveer honderd jaar geleden werd ontdekt dat je ziek kunt worden van vies water. Daarop werden eerst in grote steden riolering en een waterleidingnet aangelegd. Het vieze water ging nog wel steeds direct naar meren, sloten en kanalen. Het oppervlaktewater werd daardoor steeds viezer en ongezonder. 

De eerste rioolwaterzuiveringsinstallaties (zuiveringen) werden in de jaren zestig van de vorige eeuw gebouwd bij grotere woonplaatsen. Tegenwoordig wordt al het afvalwater van woningen en bedrijven gezuiverd in een zuivering. Ook veel regenwater gaat daar via het riool naartoe. Wij zuiveren het afvalwater van alle inwoners en bedrijven in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier.

Via een uitgebreid systeem van buizen en leidingen gaat afvalwater naar een van onze zuivering. Daar maken wij het water in een aantal stappen schoon.

Het grove werk

Eerst wordt het grove vuil met speciale roosters uit het afvalwater ‘gezeefd’. Dit grove afval wordt naar een afvalverwerkingsbedrijf getransporteerd.

foto zuiveringsafval

Bacteriën houden grote schoonmaak

Vervolgens gaat het nog vieze water naar grote waterbakken. In deze bakken zitten bacteriën, die de viezigheid in het water ‘opeten’. Dit heet biologische zuivering. Soms wordt een ijzeroplossing aan het water toegevoegd, om er nog meer fosfaten uit te halen.

luchtfoto rwzi

We laten het even bezinken...

Het schoongemaakte water gaat naar een grote bezinkbak. Daarin zinken de bacteriën naar de bodem. Deze ‘bacteriemassa’ noemen we slib. Het schoongemaakte water gaat vanuit de zuivering naar het oppervlaktewater. Schoon de natuur in!

foto nabezinktank

En het slib?

Voor een groot deel gaat de bacteriemassa terug naar de waterbakken, om opnieuw aan het werk te gaan. Een deel van het slib gaat naar slibbuffertanks, waar het verder wordt ingedikt. Het ingedikte slib wordt met tankauto’s (en van de Waddeneilanden meestal per schip) afgevoerd naar onze slibontwateringsinstallatie in Heerenveen. Daar wordt het slib door middel van hoge drukpersen verder ontwaterd. Vervolgens wordt het restproduct afgevoerd naar slibverwerker SNB in Moerdijk, die het slib energieneutraal verwerkt en er grondstoffen uithaalt. En we doen meer met slib, zie ‘We krijgen energie van afvalwater’.