Energie uit afvalwater

We zoeken steeds naar slimme manieren om afvalwater nog duurzamer en goedkoper schoon te maken. We investeren in nieuwe technieken en onderzoeken hoe we duurzame energie kunnen opwekken uit afvalwater.

Een paar voorbeelden:

  • In vier zuiveringen vergisten we slib, waarbij biogas vrijkomt. Van dit biogas maken we stroom en warmte. In Leeuwarden wordt een deel van de warmte geleverd aan een naburig verzorgingshuis. Ook gaat er biogas naar het Centrum Kinderhandel Mensenhandel van Fier, de WaterCampus en het bedrijfsgebouw van de  rioolwaterzuivering.
  • We onderzoeken hoe we nog meer grondstoffen uit het slib kunnen halen, die we opnieuw kunnen gebruiken.
  • Op de Demosite bij de zuivering in Leeuwarden onderzoeken en testen we samen met andere bedrijven nieuwe zuiveringstechnieken.
  • Schoon water uit de zuivering in Grou wordt ecologisch nagezuiverd. Er is een overgang gemaakt tussen het water dat uit de zuivering komt en het oppervlaktewater. Dit extra zuiveringsfilter is beplant met riet.

foto biogasinstallatie

Biogasinstallatie rwzi Drachten

foto biogas