Baggeren, hekkelen en maaien: seizoensonderhoud

De start van elke onderhoudsperiode maken wij bekend via advertenties in verschillende kranten en via de officiële digitale bekendmakingen (externe website) (waterschapsblad) op overheid.nl. Wetterskip Fryslân heeft ongeveer 5.900 km watergangen in onderhoud.

Zomeronderhoud

Op de kaart Zomeronderhoud ziet u wie in deze periode ontvangstplichtig is voor de hekkelspecie.

In juni en juli voeren wij het zomeronderhoud uit. 

Najaarsonderhoud

Op de kaart Najaarsonderhoud ziet u wie in deze periode ontvangstplichtig is voor de hekkelspecie.

In augustus starten we met het najaarsonderhoud en ronden dit in oktober af.

Winteronderhoud

Van half november tot half maart voeren wij winteronderhoud uit. 

Aanpak

Om de overlast voor eigenaren zoveel mogelijk te beperken, worden de hoofdwatergangen waar mogelijk vanaf één kant schoongemaakt. Het streven is om elk jaar van kant te wisselen.

Eigenaren die ontvangstplichtig zijn moeten een strook van 5 meter breed naast de hoofdwatergangen goed toegankelijk houden voor de onderhoudsmachines.

Hekkelafval

Eigenaren moeten voor de hekkelspecie zorgen. Voor vervuilde specie kunt u schadevergoeding aanvragen.

Gedragscode Flora- en faunawet

Om schade aan beschermde natuur te voorkomen, werken wij  volgens de voorschriften van de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen (pdf, 3.002 kB).

Documentatie

In het Beheer- en Onderhoudsplan 2010-2015 (pdf, 20.556 kB) vindt u informatie over de manier waarop Wetterskip Fryslân het onderhoud uitvoert.

Een toelichting op het type onderhoud vindt u in deze documenten: