Baggeren

In het najaar van 2019, met een mogelijke uitloop tot 2020, baggeren we een aantal hoofdwateren. Als een hoofdwater langs uw perceel loopt, bent u als perceeleigenaar verplicht de bagger op dit perceel te ontvangen.

Inhoud van de pagina

  Waar baggeren we?

  Op de baggerkaart ziet u waar wij in 2019 baggeren. Vul uw postcode of plaatsnaam in en klik op een gekleurde lijn voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden.

  Ontvangst- en opruimplicht

  De ontvangst- en opruimplicht betekent dat eigenaren van aangrenzende percelen van hoofdwateren verplicht zijn om de bagger te ontvangen en te verwerken. 

  Vergoeding voor baggeren

  Voor het ontvangen en verwerken van de bagger krijgt de perceeleigenaar een vergoeding. Als de werkzaamheden klaar zijn, krijgt u een brief om de vergoeding aan te vragen. Meestal ligt er maximaal 3 kubieke meter op het perceel. Tot 3 kubieke meter bagger krijgt iedereen dezelfde vergoeding. Als er meer bagger op uw perceel ligt, meet de toezichthouder dit op. U ontvangt geen vergoeding als de baggerpomp is gebruikt.

  Waarom baggeren we?

  Wij zijn verantwoordelijk voor het baggeren in ons beheergebied. Dat is ongeveer 5.800 kilometer aan hoofdwateren. Naast het baggeren van de hoofdwateren in 2019, baggeren wij ook tijdens het seizoensonderhoud van sloten en vaarten. Regelmatig baggeren zorgt ervoor:

  • dat het water diep blijft.
  • dat water goed wordt aan- en afgevoerd.
  • dat de waterwegen bevaarbaar blijven.
  • dat het planten- en dierenwelzijn verbetert.

   Hoe baggeren we?

   Met een kraan leggen we de bagger op het perceel. De kraan staat op een strook van 5 meter breed naast het water. De strook moet vrij zijn van bijvoorbeeld vruchten, gewassen en materialen. We baggeren niet dichtbij de kant en halen geen vaste grond weg. Zo blijft de kant stabiel. We gebruiken een boot met een uitschuifbord als we geen rupskraan kunnen gebruiken. De bagger wordt dan naar een plek geduwd waar een kraan vanaf de kant de bagger op het perceel legt. Als de werkzaamheden klaar zijn, worden buizen in dammen of wegen schoongespoten.

   Wat is bagger?

   Bagger is een laag slib op de waterbodem dat elk jaar ongeveer 2 centimeter groeit. Dit is een natuurlijk proces dat ontstaat door bijvoorbeeld afgestorven waterplanten en bladeren.

   Schone of verontreinigde bagger

   Voordat we baggeren, nemen we eerst monsters van de bagger. De monsters worden onderzocht op verontreinigde stoffen. Zo weten we van tevoren of het bagger schoon is of niet.

   • Schone bagger: er zijn geen verontreinigde stoffen. We mogen de bagger verspreiden en wegbrengen.
   • Verspreidbare bagger: het bagger is deels verontreinigd. We mogen de bagger verspreiden over het aangrenzende perceel.
   • Verontreinigde bagger: er zitten veel verontreinigde stoffen in de bagger. We brengen de bagger naar een speciale stortplaats.

    Baggeren in veenweidegebied

    In het veenweidegebied gebruiken we vaak een baggerpomp. De baggerpomp spuit de bagger over ongeveer 25 meter op het aangrenzende perceel. De natuur heeft veel voordeel van deze manier van baggeren. De baggert geeft namelijk voedingsstoffen voor het gras. Bij een riool-overstort wordt de bagger over 100 meter naar de stort gebracht.

    Bescherming van natuur

    We baggeren meestal na het broedseizoen en voor de winterrust. Dan is de natuur het minst kwetsbaar. We zoeken naar een goede oplossing als er toch beschermde dier- of plantensoorten in het gebied zijn. De bagger ligt minimaal 48 uur op de kant, zodat vissen en amfibieën terug kunnen kruipen naar het water.