Laatste update droogte 16 september 2020: neerslagtekort verder gedaald, we gaan over op regulier beheer

  • geplaatst op 16 september 2020 om 11:46

Het neerslagtekort in Fryslân is door de regen van de afgelopen weken verder gedaald naar 180 millimeter. Omdat de watervraag afneemt, laten we minder water in vanuit het IJsselmeer. We zijn in de polders grotendeels overgegaan op regulier beheer.

 

Neerslagtekort 9 september 2020.png

Figuur: neerslagtekort in Fryslân in 2020. 

Langzaam herstel grondwaterstanden

De grondwaterstanden herstellen zich langzaam, maar zijn in sommige gebieden nog steeds laag voor de tijd van het jaar. Daarom houden we hogere waterstanden aan in de poldersloten en -vaarten om regenwater in de bodem vast te houden. Als er veel neerslag wordt verwacht, brengen onze rayonbeheerders de waterstand  in de sloten terug naar het normale streefpeil. Dit is nodig om de neerslag te kunnen bergen en de kans op wateroverlast voor de gewassen zoveel mogelijk te verkleinen.  

Aanvoer vanuit IJsselmeer

Om de Friese boezemvaarten en meren op peil te houden, laten we water in vanuit het IJsselmeer. Van daaruit wordt het water met inlaten en gemalen verdeeld naar de poldervaarten en  -sloten. De vraag naar water is op dit moment laag. Daarom hebben we de aanvoer van water uit het IJsselmeer weer teruggebracht naar normaal beheer. Dat betekent dat we water de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) inlaten om aan te vullen en door te spoelen voor een goede waterkwaliteit en verziltingsbestrijding.

Kijk voor de actuele droogtemonitoren 2020 op de website van Rijkswaterstaat

Waterkwaliteit

Door de neerslag van de afgelopen weken, doorstroming en lagere temperaturen is de waterkwaliteit op de meeste plekken verbeterd. Maar dat kan per locatie verschillen. Kijk voor actuele gegevens waar u veilig kunt zwemmen altijd op: www.zwemwater.nl of in de zwemwaterapp.

Laatste droogtebericht

Nu de watervraag is afgenomen en het neerslagtekort verder is gedaald, gaan we over op regulier beheer. Dit is daarom het laatste droogtebericht van dit jaar. In totaal liet Wetterskip Fryslân sinds eind april ongeveer 550 miljoen kubieke meter (m3) water in vanuit het IJsselmeer. Er viel zo’n 100 millimeter minder neerslag dan normaal.

Actuele informatie

Voor actuele informatie over grondwaterstanden, waterstanden en watertemperatuur kunt u onze interactieve kaarten inzien: