Kaart actuele waterpeilen

Deze kaart geeft informatie over de gemiddelde boezemwaterstand en neerslag in Fryslân en de chloridegegevens van meetpunt Kiesterzijl. De gegevens op de kaart worden elk uur ververst.

De Friese boezem is het aaneengesloten stelsel van kanalen en meren in Fryslân met 1 streefpeil (0,52 meter onder NAP).

Een afdruk van de actuele boezemwaterstanden wordt tijdelijk als afbeelding weergegeven tot de interactieve kaart weer volledig werkt.

 

 

Informatie in deze kaart is ook als tekst beschikbaar