Kaart actuele waterpeilen en neerslag

Deze kaart geeft informatie over de gemiddelde boezemwaterstand en neerslag in Fryslân en de chloridegegevens van meetpunt Kiesterzijl. De gegevens op de kaart worden elke 6 uur bijgewerkt.

De Friese boezem is het aaneengesloten stelsel van kanalen en meren in Fryslân met 1 streefpeil (0,52 meter onder NAP).

Informatie in deze kaart is ook als tekst beschikbaar