Vergunning en melding voor beregening of bevloeiing

Wil je in perioden van droogte oppervlakte- of grondwater onttrekken voor beregening of bevloeiing? In sommige gevallen is het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding verplicht.

Onttrekken van oppervlaktewater

Voor het tijdelijk onttrekken van oppervlaktewater voor beregening of bevloeiing heb je een vergunning nodig wanneer je dit doet: 

  • op de Waddeneilanden
  • uit hoogwatersloten
  • uit gebieden met een peil boven boezempeil (52 centimeter beneden NAP)

Een vergunning vraag je aan via www.omgevingsloket.nl(externe website). Heb je hierbij hulp nodig? Ga dan naar onze pagina over hoe je een vergunning aanvraagt of melding doet.

Onttrekken van grondwater

Voor het tijdelijk onttrekken van grondwater voor beregening of bevloeiing:

  • is een vergunning nodig bij grondwateronttrekking van meer dan 60 kubieke meter water per uur.
  • geldt een meldingsplicht bij onttrekking van minder dan 60 kubieke meter water per uur.

Een vergunning aanvragen of melding doen kan via www.omgevingsloket.nl.(externe website) Heb je hierbij hulp nodig? Ga dan naar onze pagina over hoe je een vergunning aanvraagt of melding doet.