Informatie over de Jelsumer Feart

Op deze pagina vind je alle updates rondom PFOS in de Jelsumer Feart.

  • 12-4-2024: aanscherping advies GGD Fryslân over eieren van (hobby)kippen

Aangezien het gebruik van water uit de Jelsumer Feart en Lytse Feart kan leiden tot een hogere inname van PFOS (PFAS) dan de norm, heeft GGD Fryslân eerder geadviseerd om het water uit deze vaarten niet te gebruiken. Dit advies blijft van kracht, net als het advies voor dieren (na overleg met de Gezondheidsdienst voor Dieren): voorkom dat uw (huis)dieren zwemmen in de Jelsumer Feart of Lytse Feart en laat ze er niet uit drinken. Lees de hele update van 12 april hier.

  • 11-4-2024: Tweede fase aanvullend waterbodemonderzoek start volgende week

Vanaf maandag 15 april 2024 gaan we het aanvullende onderzoek naar de kwaliteit van de aanwezige sliblaag in het gebied rond de Jelsumer Feart en Lytse Feart uitbreiden. Medewerkers van Antea Group nemen dan twee weken lang monsters van de waterbodem van sloten aan de noord- en zuidkant van de Jelsumer Feart en enkele sloten aan de zuidkant van de vliegbasis. Deze watergangen staan in verbinding met de Jelsumer Feart en Lytse Feart waar eerder in het slib en in het water te hoge concentraties PFOS zijn aangetroffen. Lees de volledige update van 11 april hier.

  • 4-4-2024: Onderzoeken in volle gang, advies GGD ongewijzigd

Wij voeren op dit moment diverse onderzoeken uit naar de waterbodem en de waterkwaliteit van de Jelsumer Feart, Lytse Feart en omliggende watergangen. De gemeente Leeuwarden onderzoekt uit voorzorg de bodem en het grondwater op diverse locaties in de omgeving. In de vorige nieuwsupdates hebben we hierover geschreven. Lees de volledige update van 4 april hier.

  • 21-3-2024: Naast Jelsumer Feart ook te hoog PFOS-gehalte in Lytse Feart

Na de vaststelling van PFOS in de Jelsumer Feart heeft Wetterskip Fryslân recent ook een te hoge concentratie PFOS in het water van de Lytse Feart (tussen de Jelsumer Feart en Jelsum) gemeten. Omdat bij het gebruik van water uit de Jelsumer Feart en de Lytse Feart mensen meer PFOS (PFAS) kunnen binnenkrijgen dan de norm, adviseert GGD Fryslân dit water niet te gebruiken. In deze update lees je de laatste stand van zaken.

  • 14-3-2024: Onderzoek naar de omvang, de mogelijke bron(nen) PFOS Jelsumer Feart

Wetterskip Fryslân, gemeente Leeuwarden en GGD Fryslân doen onderzoek naar de omvang, de mogelijke bron(nen) en de risico’s van de vervuiling van Jelsumer Feart met PFOS. In deze update lees je de laatste stand van zaken. Lees de volledige update van 14 maart hier.

  • 11-3-2024: Meer meetpunten PFOS in Jelsumer Feart

Wetterskip Fryslân gaat morgenochtend, dinsdagmorgen 12 maart 2024, in de wateren in en rondom de Jelsumer Feart voor de derde keer watermonsters nemen. In totaal gaat het om 20 meetpunten. Het laboratorium van het waterschap onderzoekt de watermonsters op de aanwezigheid van PFAS. De uitslag verwachten we aanstaande vrijdag 15 maart. Lees de volledige update van 11 maart hier.

  • 8-3-2024: Veel vragen tijdens bewonersavond - PFOS in Jelsumer Feart

De PFOS-verontreiniging in de Jelsumer Feart roept veel vragen op, bijvoorbeeld over gezondheidsrisico’s en de mogelijke bron(nen) van deze vervuiling. Dat werd duidelijk tijdens de bewonersavond op 7 maart. Deze werd bezocht door 65 omwonenden. De gemeente Leeuwarden, GGD Fryslân en Wetterskip Fryslân gaven uitleg over de situatie en reageerden op vragen. Een verslag van de avond lees je hier. 

  • 7-3-2024: Hoge concentratie PFOS in Jelsumer Feart; advies om water niet te gebruiken

In de Jelsumer Feart is begin deze week een hoge concentratie PFOS vastgesteld. De mogelijke risico’s die dit met zich meebrengt voor de volksgezondheid en het dieren- en plantenleven zijn op dit moment niet precies bekend. Uit voorzorg raadt GGD Fryslân af het water te gebruiken. Lees het hele bericht hier.

  • 6-3-2024: PFOS in Jelsumer Feart - vragen en antwoorden

In de Jelsumer Feart is een hoge concentratie PFOS vastgesteld. De mogelijke risico’s die dit met zich meebrengt voor de volksgezondheid en het dieren- en plantenleven zijn op dit moment niet precies bekend. Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen.