Veel vragen tijdens bewonersavond - PFOS in Jelsumer Feart

  • geplaatst op 08 maart 2024 om 15:23

De PFOS-verontreiniging in de Jelsumer Feart roept veel vragen op, bijvoorbeeld over gezondheidsrisico’s en de mogelijke bron(nen) van deze vervuiling. Dat werd duidelijk tijdens de bewonersavond op 7 maart. Deze werd bezocht door 65 omwonenden. De gemeente Leeuwarden, GGD Fryslân en Wetterskip Fryslân gaven uitleg over de situatie en reageerden op vragen.

Dat er een hoge concentratie PFOS in het water van de Jelsumer Feart zit, is nog maar pas aan het licht gekomen. Er wordt op dit moment nog volop onderzoek gedaan naar de risico’s, de omvang, de verspreiding en de mogelijke bron van de vervuiling. In de tussentijd geldt het advies van GGD Fryslân om geen gebruik te maken van het water in de Jelsumer Feart.

Bijna 70 vragen

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst gaven dijkgraaf Luzette Kroon en medewerkers van Wetterskip Fryslân, wethouder Evert Stellingwerf van de gemeente Leeuwarden en directeur Lineke Kleefstra en een arts van GGD Fryslân uitleg over de rol van hun organisaties en hun bevindingen. Tussendoor kwamen al bijna 70 vragen voorbij. Tijdens het tweede deel konden de bezoekers aan tafels verder praten met de sprekers en experts namens de drie organiserende partijen.

Uiteenlopende onderwerpen

De vragen die voorbijkwamen gingen over uiteenlopende onderwerpen. Een belangrijk thema waren de zorgen over de risico’s voor de gezondheid van mens en dier, bijvoorbeeld over het eten van producten uit eigen tuin en de eieren van eigen kippen. Veel vragenstellers zijn ook benieuwd naar meetmethoden, de duiding van de resultaten en de historie van de vervuiling en mogelijke rol van de vliegbasis.

Een selectie van vragen en antwoorden die voorbijkwamen tijdens deze bewonersavond wordt binnenkort toegevoegd aan de ‘veelgestelde vragen’ op wetterskipfryslan.nl/jelsumer-feart.

Impressie van de bewonersavond op 8 maart.jpg

Waar kan ik terecht met vragen?

  • Vragen over gezondheid in relatie tot PFOS? Je kunt met de GGD Fryslân contact opnemen via telefoonnummer 088-229 92 22 en mail: mmk@ggdfryslan.nl. Bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur. Veelgestelde vragen over publieke gezondheid vind je op ggdfryslan.nl/jelsumerfeart.
  • Vragen over het waterbodem- en waterkwaliteitsonderzoek? Je kunt contact opnemen met ons klantencontactcentrum via telefoonnummer 058-292 22 22 of mail je vraag naar: info@wetterskipfryslan.nl. Bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.
  • Algemene vragen over PFAS in de gemeente Leeuwarden? Op leeuwarden.nl/PFAS vind je de meest gestelde vragen. Je kunt ook bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 058. Bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

Meer informatie over PFAS: https://www.rivm.nl/pfas/vraag-antwoord