Wateroverlast

Regenwater dat op straat blijft staan. Grondwater in uw kelder of kruipruimte. Water dat omhoog komt in uw toilet, douche of gootsteen. Het zijn allemaal voorbeelden van wateroverlast. Meld wateroverlast bij uw gemeente. Wateroverlast buiten de bebouwde kom kunt u bij ons melden.

Meld wateroverlast bij uw gemeente

Meld wateroverlast op straat bij uw gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor problemen met afvalwater en het riool.

Regenwater op straat

Blijft het regenwater na een zware regenbui staan op straat, voetpad of fietspad? Dan is waarschijnlijk een afvoerput verstopt. Neem dan contact op met uw gemeente. Die kan de verstopping repareren.

Wateroverlast in en rondom huis

Als huiseigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het oplossen van overlast door grondwater in en rondom uw huis. Hieronder valt bijvoorbeeld:

  • Overlast door grondwater in uw kelder of kruipruimte.
  • Grondwater dat omhoog komt in uw douche, toilet of gootsteen.
  • Grondwater of regenwater dat blijft staan in uw tuin of terras.

Buiten de bebouwde kom kan wateroverlast worden veroorzaakt door het waterpeil in de sloot. In dat geval kunt u contact opnemen met ons.

Wateroverlast buiten de bebouwde kom

Woont u buiten de bebouwde kom en heeft u wateroverlast? Dan kunt u terecht bij ons. Vaak heeft het overlast te maken met het waterpeil in de sloot vlakbij uw woning. U kunt bij ons ook overlast of schade doorgeven van onder andere:

  • Woekerende waterplanten
  • Dode vogels en vissen
  • Schade aan polderdijken of kaden
  • Olie- of teervlekken op het water