Wateroverlast

Regenwater dat op straat blijft staan. Grondwater in je kelder of kruipruimte. Water dat omhoog komt in je toilet, douche of gootsteen. Het zijn allemaal voorbeelden van wateroverlast. Meld wateroverlast bij jouw gemeente. Wateroverlast buiten de bebouwde kom kun je bij ons melden.

Meld wateroverlast bij jouw gemeente

Meld wateroverlast op straat bij jouw gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor problemen met afvalwater en het riool.

Regenwater op straat

Blijft het regenwater na een zware regenbui staan op straat, voetpad of fietspad? Dan is waarschijnlijk een afvoerput verstopt. Neem dan contact op met jouw gemeente. Die kan de verstopping repareren.

Wateroverlast in en rondom huis

Als huiseigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor het oplossen van overlast door grondwater in en rondom jouw huis. Hieronder valt bijvoorbeeld:

  • Overlast door grondwater in je kelder of kruipruimte.
  • Grondwater dat omhoog komt in je douche, toilet of gootsteen.
  • Grondwater of regenwater dat blijft staan in je tuin of terras.

Buiten de bebouwde kom kan wateroverlast worden veroorzaakt door het waterpeil in de sloot. In dat geval kun je contact opnemen met ons.

Wateroverlast buiten de bebouwde kom

Woon je buiten de bebouwde kom en heb je wateroverlast? Dan kun je terecht bij ons. Vaak heeft het overlast te maken met het waterpeil in de sloot vlakbij je woning. Je kunt bij ons ook overlast of schade doorgeven van onder andere:

  • Woekerende waterplanten
  • Dode vogels en vissen
  • Schade aan polderdijken of kaden
  • Olie- of teervlekken op het water