Samenstelling bestuur

Het bestuur van een waterschap bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur (vergelijk het met de gemeenteraad of Provinciale Staten) kiest uit zijn midden het dagelijks bestuur (vergelijk het met wethouders of gedeputeerden). De dijkgraaf is de voorzitter van het bestuur en wordt benoemd bij koninklijk besluit (vergelijk het met de burgemeester of Commissaris van de Koning).

Zetelverdeling

Ons algemeen bestuur bestaat uit 25 leden. De verkiezingen gaan over 21 van de 25 plekken. Deze 21 mensen vertegenwoordigen de inwoners. Diverse landelijk bekende politieke partijen doen mee aan deze waterschapsverkiezingen. Daarnaast zijn en worden partijen opgericht speciaal voor de waterschapsverkiezingen. Net zoals bij andere verkiezingen kun je uit een overzicht met alle deelnemende partijen en de mensen per partij iemand aankruisen die voor jouw belang kan opkomen.

De andere 4 leden worden benoemd door belangenorganisaties. Dit zijn de zogenaamde geborgde zetels. Deze zetels worden ingevuld door vertegenwoordigers vanuit de landbouw (2 plekken) en vanuit natuurorganisaties (2 plekken).

Na de verkiezingen bepaalt het algemeen bestuur hoeveel en welke personen worden benoemd als dagelijks bestuurder. Op dit moment zijn dat er 4 (naast de dijkgraaf).