Kandidaatstelling

Hoe stel je je kandidaat voor de verkiezingen van ons algemeen bestuur op woensdag 15 maart 2023? En informatie over de gestelde eisen, de rol en vergoeding van een lid van het algemeen bestuur.

Hoe stel je je kandidaat?

Als je bent aangesloten bij een bestaande politieke partij, heb je waarschijnlijk al de vraag gekregen om je kandidaat te stellen. Is dat niet gebeurd, zoek dan snel contact op binnen je partij. Want de meeste partijen zijn al ver met de voorbereiding van de kandidatenlijsten.

Ben je niet aangesloten bij een partij en kun of wil je je niet aansluiten? Dan kun je je eigen partij beginnen. Het staat iedereen vrij om dat te doen. Kijk op de website van de Kiesraad hoe je een eigen partij begint of neem contact op met ons.

Als je bent aangesloten bij  de Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO Noord) of Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE) kun je ook als hun vertegenwoordiger in het algemeen bestuur benoemd worden. Beide organisaties hebben daarvoor een eigen benoemingsprocedure. Zoek contact binnen ‘jouw’ organisatie als je meer wilt weten.

Wettelijke eisen waaraan je als kandidaat moet voldoen

 • Je woont in ons beheergebied (bijna heel Fryslân of een deel van het Groninger Westerkwartier) of je kunt direct na benoeming in het beheergebied komen wonen.
 • Je bent minstens 18 jaar of wordt dat tijdens de zittingsperiode van het algemeen bestuur.

Daarnaast letten we op de andere werkzaamheden die je hebt. Mogelijk heeft dit andere werk zoveel te maken met het waterschap, dat je niet tegelijk bestuurslid kan zijn. Zulke onverenigbare functies zijn opgenomen in de Waterschapswet (artikel 31, lid 2).

Rol algemeen bestuurslid

Als waterschapsbestuurder beslis je mee over water, nu en in de toekomst. Daarbij worden steeds weloverwogen beslissingen en afwegingen gemaakt. Vraagstukken waarmee je te maken kunt krijgen, zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe houden we onze dijken veilig: hoe breed en hoog moeten ze zijn en wat mag wel of niet op de dijk?
 • Hoe zorgen we dat overal voldoende water is: welk waterpeil is nodig en wat hebben we aan gemalen nodig?
 • Hoe beheren we de meren, beken en kanalen op een goede manier: welke afspraken maken we over beheer en waterkwaliteit?
 • Wat doen we met het rioolwater en afvalwater: welke stoffen halen we eruit en wekken we zelf energie op?

Om deze rol goed te kunnen vervullen, moet je:

 • 2 tot 4 dagen per maand beschikbaar zijn (inclusief leeswerk). Het algemeen bestuur vergadert gemiddeld 20 keer per jaar (beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen, vaste commissies en ambtelijke toelichting vallen daaronder).
 • Affiniteit hebben met water en waterschappen.
 • Weten wat er leeft binnen de samenleving.
 • Continuïteit waarborgen tijdens de zittingsperiode van 4 jaar.
 • Maatschappelijk betrokken zijn.
 • Bestuurlijke affiniteit en ervaring hebben.

Vergoeding lid algemeen bestuur

De vergoeding voor een lid van het algemeen bestuur van een waterschap is € 477,42 bruto per maand. Daarnaast is er een vaste onkostenvergoeding van € 170,17 euro per maand. De overenigbaarheid voor een waterschapsbestuurder is opgenomen in de Waterschapswet (artikel 31, lid 2).