Belangrijke data

Wat gaat er nog gebeuren?

23 maart 2023
  • Openbare zitting centraal stembureau: vaststellen uitslag en benoeming nieuwe leden algemeen bestuur.
27 maart 2023
  • Laatste vergadering oud algemeen bestuur.
  • Afscheid oude en toelating nieuwe leden algemeen bestuur.
29 maart 2023
  • Eerste vergadering nieuw algemeen bestuur. 
  • Installatie nieuwe leden algemeen bestuur.