Belangrijke data

De belangrijkste data in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen:

1 maart 2023
  • Uiterste datum waarop iedereen een stempas moet hebben ontvangen.
10 maar 2023
  • Laatste dag om stemmen bij volmacht of een vervangende stempas te regelen bij je eigen gemeente.
11 maart 2023
  • Uiterste datum waarop iedereen informatie moet hebben ontvangen over de kandidatenlijsten, adressen en openingstijden stemlokalen.
15 maart 2023
  • Dag van stemming.
16 maart 2023
  •  Ontbijt met voorlopige uitslag.
21 maart 2023
23 maart 2023
  • Openbare zitting centraal stembureau: vaststellen uitslag en benoeming nieuwe leden algemeen bestuur.
27 maart 2023
  • Laatste vergadering oud algemeen bestuur.
  • Afscheid oude en toelating nieuwe leden algemeen bestuur.
29 maart 2023
  • Eerste vergadering nieuw algemeen bestuur. 
  • Installatie nieuwe leden algemeen bestuur.