Contactinformatie

Je kunt bij ons je vraag / opmerking zowel in het Nederlands als het Frysk stellen.
Jo kinne by ús jo fraach / opmerking sawol yn it Frysk as Nederlânsk stelle.

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Telefoonnummers

Algemeen
(058) 292 22 22

Rayonbeheerders
(058) 292 22 22

Vragen over belastingen
088 787 9000

Persvragen
Voor vragen van journalisten en media (ook buiten kantooruren)
(058) 203 0606

Vergunningverlening
(058) 292 22 22

Voor het aanvragen van een vergunning of doen van een melding kijk op: omgevingswet.overheid.nl

Op zoek naar andere gegevens?

Kijk dan op de pagina voor aanvragen, melden en regelen.

Of vul het algemene contactformulier in:

Algemeen contactformulier  

Contactformulier via DigiD  

Contactformulier via eHerkenning  

Adres hoofdkantoor en laboratorium

Bezoekadres Postadres
Fryslânplein 3 Wetterskip Fryslân
8914 BZ Leeuwarden Postbus 36
  8900 AA Leeuwarden

Adressen rioolwaterzuiveringsinstallaties

Contactgegevens rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) 

Aanbestedingen

Wanneer je zaken wilt doen met ons, kun je je aanmelden voor onze aanbestedingen.