Alle watergebiedsplannen op een rij

  Inhoudsopgave

   Alle gebieden op de kaart

   Watergebiedsplannen - klik op de afbeelding voor een vergroting

   Klik op de afbeelding voor een grotere weergave. 

   Alde Feanen en omgeving

   Het gebied ligt centraal in de provincie Fryslân tussen Leeuwarden, Drachten en Akkrum.

   Ameland 

   • plan vastgesteld op 15-11-2013 
   • revisie-peilbesluit in ontwikkeling 
   • urgente maatregelen in voorbereiding 

   Appelscha en omgeving

   Dongeradeel 

   Ferwerderadiel-Leeuwarderadeel 

   Gaasterlân 

   Greidhoeke 

   Groote Wielen 

   Koningsdiep Oost 

   • In 2017 wordt het plan herzien en gaat de vaststellingsprocedure van start.

   Koningsdiep West 

   Linde 

   Noordelijk Westergo

   • Start in 2019. 

   Schiermonnikoog

   • maatregelen uitgevoerd

   Súdwesthoeke - Fryske Marren 

   Het gebied ligt globaal tussen Sneek, Jirnsum, Joure, St. Nicolaasga en Oudega.

   • plan vastgesteld op 15-12-2015
   • peilbesluit in voorbereiding
   • urgente maatregelen in voorbereiding 

   Terschelling 

   • GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime = Gewenst Peilbeheer) vastgesteld in 2007
   • peilbesluit vastgesteld 15 april 2014
   • maatregelen grotendeels uitgevoerd 

   Tjonger  

   Van Heerenveen en Wolvega in het westen tot aan Haule en Haulerwijk in het oosten.

   Tusken Ie en Swemmer

   Het gebied ligt globaal tussen Leeuwarden, Dokkum, Engwierum en Burgum.

   • plan vastgesteld op 29-9-2015
   • actualisatie peilbesluit start in 2016
   • urgente maatregelen in voorbereiding

   Twijzel en omgeving

   Noordelijke Friese Wouden en Westerkwartier

   Vlieland 

   • plan vastgesteld op 15-11-2011 
   • revisie-peilbesluit vastgesteld op 26-5-2016
   • urgente maatregelen in voorbereiding

   Zuidelijke veenpolders 

   Het gebied ligt tussen Lemmer, Heerenveen en Wolvega.

   • Ontwerp-watergebiedsplan (pdf, 5,68 MB)
   • vaststellingsprocedure: plan heeft ter inzage gelegen tot half januari 2016
   • met een besluit over vaststelling wordt gewacht om het plan eerst goed af te stemmen op de veenweidevisie