Alle watergebiedsplannen op een rij

Inhoudsopgave

  Alle gebieden op de kaart

  Watergebiedsplannen - klik op de afbeelding voor een vergroting

  Klik op de afbeelding voor een grotere weergave. 

  Alde Feanen en omgeving

  Het gebied ligt centraal in de provincie Fryslân tussen Leeuwarden, Drachten en Akkrum.

  Ameland 

  • plan vastgesteld op 15-11-2013 
  • revisie-peilbesluit in ontwikkeling 
  • urgente maatregelen in voorbereiding 

  Appelscha en omgeving

  Dongeradeel 

  Ferwerderadiel-Leeuwarderadeel 

  Gaasterlân 

  Greidhoeke 

  Groote Wielen 

  Koningsdiep Oost 

  • In 2017 wordt het plan herzien en gaat de vaststellingsprocedure van start.

  Koningsdiep West 

  Linde 

  Noordelijk Westergo

  • Start in 2019. 

  Schiermonnikoog

  • maatregelen uitgevoerd

  Súdwesthoeke - Fryske Marren 

  Het gebied ligt globaal tussen Sneek, Jirnsum, Joure, St. Nicolaasga en Oudega.

  • plan vastgesteld op 15-12-2015
  • peilbesluit in voorbereiding
  • urgente maatregelen in voorbereiding 

  Terschelling 

  • GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime = Gewenst Peilbeheer) vastgesteld in 2007
  • peilbesluit vastgesteld 15 april 2014
  • maatregelen grotendeels uitgevoerd 

  Tjonger  

  Van Heerenveen en Wolvega in het westen tot aan Haule en Haulerwijk in het oosten.

  Tusken Ie en Swemmer

  Het gebied ligt globaal tussen Leeuwarden, Dokkum, Engwierum en Burgum.

  • plan vastgesteld op 29-9-2015
  • actualisatie peilbesluit start in 2016
  • urgente maatregelen in voorbereiding

  Twijzel en omgeving

  Noordelijke Friese Wouden en Westerkwartier

  Vlieland 

  • plan vastgesteld op 15-11-2011 
  • revisie-peilbesluit vastgesteld op 26-5-2016
  • urgente maatregelen in voorbereiding

  Zuidelijke veenpolders 

  Het gebied ligt tussen Lemmer, Heerenveen en Wolvega.

  • Ontwerp-watergebiedsplan (pdf, 5,68 MB)
  • vaststellingsprocedure: plan heeft ter inzage gelegen tot half januari 2016
  • met een besluit over vaststelling wordt gewacht om het plan eerst goed af te stemmen op de veenweidevisie