Alle watergebiedsplannen op een rij

Inhoudsopgave

[[ toc ]]

Alle gebieden op de kaart

Watergebiedsplannen - klik op de afbeelding voor een vergroting

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave. 

Alde Feanen en omgeving

Het gebied ligt centraal in de provincie Fryslân tussen Leeuwarden, Drachten en Akkrum.

Ameland 

Appelscha en omgeving

Dongeradeel 

Ferwerderadiel-Leeuwarderadeel 

Gaasterlân 

Greidhoeke 

Groote Wielen 

Koningsdiep Oost 

 • in de periode tussen 2017 en 2019 is het plan herzien
 • de vaststellingsprocedure is voor de zomer van 2019 gestart
 • de vaststelling is voorzien op 17 december 2019 

Koningsdiep West 

Linde 

Noordelijk Westergo

 • voorheen Zwarte Haan  - Ropta
 • start in 2021 

Schiermonnikoog

 • plan vastgesteld 1-12-2011 (pdf, 4,08 MB)
 • peilbesluit is vastgesteld op 26-05-2015
 • maatregelen uitgevoerd en opgeleverd op 09-06-2016

Súdwesthoeke - Fryske Marren 

Het gebied ligt globaal tussen Sneek, Jirnsum, Joure, St. Nicolaasga en Oudega.

Terschelling 

 • GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime = Gewenst Peilbeheer) vastgesteld in 2007
 • download eindrapport (pdf, 4,16 MB)
 • peilbesluit vastgesteld 15 april 2014
 • maatregelen grotendeels uitgevoerd 

Tjonger  

Van Heerenveen en Wolvega in het westen tot aan Haule en Haulerwijk in het oosten.

Tusken Ie en Swemmer

Het gebied ligt globaal tussen Leeuwarden, Dokkum, Engwierum en Burgum.

Twijzel en omgeving

Noordelijke Friese Wouden en Westerkwartier

Vlieland 

Zuidelijke veenpolders 

Het gebied ligt tussen Lemmer, Heerenveen en Wolvega.