Alle watergebiedsplannen op een rij

Alle gebieden op de kaart

Watergebiedsplannen - klik op de afbeelding voor een vergroting

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave. 

Alde Feanen en omgeving

Het gebied ligt centraal in de provincie Fryslân tussen Leeuwarden, Drachten en Akkrum.

Ameland 

 • plan vastgesteld op 15-11-2013 
 • revisie-peilbesluit in ontwikkeling 
 • urgente maatregelen in voorbereiding 

Appelscha en omgeving

Dongeradeel 

Ferwerderadiel-Leeuwarderadeel 

Gaasterlân 

Greidhoeke 

Plan in ontwikkeling, gereed voorjaar 2016.

Groote Wielen 

Koningsdiep Oost 

 • plan in concept gereed
 • start vaststellingsprocedure wacht op vaststelling N2000-beheerplan door Provincie Fryslan

Koningsdiep West 

Linde 

Schiermonnikoog

 • maatregelen uitgevoerd

Súdwesthoeke - Fryske Marren 

Het gebied ligt globaal tussen Sneek, Jirnsum, Joure, St. Nicolaasga en Oudega.

 • plan vastgesteld op 15-12-2015
 • peilbesluit in voorbereiding
 • urgente maatregelen in voorbereiding 

Terschelling 

 • GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime = Gewenst Peilbeheer) vastgesteld in 2007
 • peilbesluit vastgesteld 15 april 2014
 • maatregelen grotendeels uitgevoerd 

Tjonger  

Van Heerenveen en Wolvega in het westen tot aan Haule en Haulerwijk in het oosten.

Tusken Ie en Swemmer

Het gebied ligt globaal tussen Leeuwarden, Dokkum, Engwierum en Burgum.

 • plan vastgesteld op 29-9-2015
 • actualisatie peilbesluit start in 2016
 • urgente maatregelen in voorbereiding

Twijzel en omgeving

Noordelijke Friese Wouden en Westerkwartier

Vlieland 

 • plan vastgesteld op 15-11-2011 
 • revisie-peilbesluit vastgesteld op 26-5-2016
 • urgente maatregelen in voorbereiding

Zuidelijke veenpolders 

Het gebied ligt tussen Lemmer, Heerenveen en Wolvega.

 • Ontwerp-watergebiedsplan (pdf, 5,68 MB)
 • vaststellingsprocedure: plan heeft ter inzage gelegen tot half januari 2016
 • met een besluit over vaststelling wordt gewacht om het plan eerst goed af te stemmen op de veenweidevisie

Zwarte Haan - Ropta en omgeving

Start in het voorjaar van 2016.