Alle watergebiedsplannen op een rij

Inhoudsopgave

  Alle gebieden op de kaart

  Watergebiedsplannen - klik op de afbeelding voor een vergroting

  Klik op de afbeelding voor een grotere weergave. 

  Alde Feanen en omgeving

  Het gebied ligt centraal in de provincie Fryslân tussen Leeuwarden, Drachten en Akkrum.

  Ameland 

  Appelscha en omgeving

  Dongeradeel 

  Ferwerderadiel-Leeuwarderadeel 

  Gaasterlân 

  Greidhoeke 

  Groote Wielen 

  Koningsdiep Oost 

  • in de periode tussen 2017 en 2019 is het plan herzien
  • de vaststellingsprocedure is voor de zomer van 2019 gestart
  • de vaststelling is voorzien op 17 december 2019 

  Koningsdiep West 

  Linde 

  Noordelijk Westergo

  • voorheen Zwarte Haan  - Ropta
  • start in 2021 

  Schiermonnikoog

  • plan vastgesteld 1-12-2011 (pdf, 4,08 MB)
  • peilbesluit is vastgesteld op 26-05-2015
  • maatregelen uitgevoerd en opgeleverd op 09-06-2016

  Súdwesthoeke - Fryske Marren 

  Het gebied ligt globaal tussen Sneek, Jirnsum, Joure, St. Nicolaasga en Oudega.

  Terschelling 

  • GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime = Gewenst Peilbeheer) vastgesteld in 2007
  • download eindrapport (pdf, 4,16 MB)
  • peilbesluit vastgesteld 15 april 2014
  • maatregelen grotendeels uitgevoerd 

  Tjonger  

  Van Heerenveen en Wolvega in het westen tot aan Haule en Haulerwijk in het oosten.

  Tusken Ie en Swemmer

  Het gebied ligt globaal tussen Leeuwarden, Dokkum, Engwierum en Burgum.

  Twijzel en omgeving

  Noordelijke Friese Wouden en Westerkwartier

  Vlieland 

  Zuidelijke veenpolders 

  Het gebied ligt tussen Lemmer, Heerenveen en Wolvega.