Keur Wetterskip Fryslân

  In de keur staan regels ter bescherming van bijvoorbeeld dijken, kades, gemalen, sluizen en stuwen. Ook bepaalde sloten, kanalen, meren en de zee worden beschermd door de regels van de keur. En ook grondwater, bergingsgebieden en het waterpeil.

  Raadpleeg de keur van Wetterskip Fryslân

  De keur van 2013 is de nu geldende keur.

  Watervergunning vereist

  De bescherming door de keur betekent dat u voor bepaalde activiteiten of werkzaamheden een watervergunning moet aanvragen. Welke deze zijn staat beschreven in de keur. Via onze pagina over vergunningen kunt u checken wanneer een vergunning vereist is.

  Watervergunning niet altijd nodig

  Er zijn ook activiteiten of werkzaamheden waar geen vergunning voor nodig is. Deze staan beschreven in de zogenaamde algemene regels bij de keur (pdf, 429 kB). Voor deze activiteiten is het doen van een melding voldoende.