Verbeteren waterkeringen zuiden Fryslân

We gaan tussen 2023 en 2026 een aantal waterkeringen in het zuiden van Fryslân verbeteren. De keringen liggen in het gebied dat begrensd wordt door Uitwellingerga in het noorden, Balk in het westen en de plaatsen Lemmer en Scherpenzeel in het zuiden. Bij Wolvega en Mildam liggen de twee oostelijke delen die we gaan aanpakken. Binnenkort starten de voorbereidende werkzaamheden.  

Op deze pagina

[[ toc ]]

Wat is een waterkering?

In ons werkgebied liggen langs diverse vaarten en meren waterkeringen die wij beheren en onderhouden. Een waterkering is een dijk(je) of damwand langs een vaart of meer. Deze keringen houden bij hoge waterstanden in de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten), veroorzaakt door extreme neerslag en vaak met opstuwing van water door wind, het water tegen. De keringen beschermen het achterliggende gebied tegen wateroverlast. 

We verbeteren de waterkeringen

We controleren eens per zes jaar of de waterkeringen in ons werkgebied voldoen aan de veiligheidsnormen bij extreme omstandigheden. Uit deze controle blijkt dat de waterkeringen op bepaalde stukken in het zuiden van Fryslân daar qua hoogte of stabiliteit niet volledig aan voldoen. We verbeteren de kering, zodat deze voldoet aan de eisen en naar verwachting weer dertig jaar meekan. Zo is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag.

Waar gaan we aan de slag?

In het zuiden van Fryslân liggen verspreid waterkeringen die verbeterd moeten worden. De keringen liggen in het gebied da wordt begrensd door Uitwellingerga in het noorden, Balk in het westen en de plaatsen Lemmer, Scherpenzeel in het zuiden. Bij Wolvega en Mildam liggen de twee oostelijke delen die we gaan aanpakken. We besluiten op een later moment in welke volgorde we met welke trajecten aan de slag gaan.

De grens van het totale werkgebied waarin de keringen liggen die we willen verbeteren is op de onderstaande kaart met een dikke rode lijn ingetekend. De trajecten die moeten worden aangepakt zijn weergegeven met roze, groene, oranje en blauwe lijnen.

Werkgebied project verbeteren waterkeringen zuiden Fryslân

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Nu de voorbereiding, het werk start in 2023

Voordat we aan de slag kunnen met het werk aan de waterkeringen, moeten er in het veld controlemetingen worden gedaan. De metingen worden te voet uitgevoerd door ingenieursbureau MUG uit Leek in de periode van oktober 2022 tot januari 2023.

Ook vinden er in de voorbereiding andere veldonderzoeken plaats en vragen we vergunningen aan. Het gaat om het uitvoeren van de volgende vooronderzoeken (door een nog nader te bepalen onderzoeksbureau):

  • Archeologisch veldonderzoek.
  • Milieukundig en geotechnisch onderzoek. Dit betekent dat we onderzoek doen naar de bodem en de waterbodem.
  • Natuurtoets naar aanwezige dieren en planten.

Het is de bedoeling dat we in 2023 starten met de werkzaamheden.

Meetwerkzaamheden

Bij de meetwerkzaamheden door ingenieursbureau MUG gaan we in totaal 55 kilometer aan waterkeringen onderzoeken. Van 18 kilometer is bekend dat we die moeten gaan verbeteren. Ook controleren we voor bepaalde trajecten of de ligging van de waterkering in het veld klopt met onze eigen administratie en of er eventuele administratieve aanpassingen nodig zijn.

Vervolgstappen

De meetgegevens van ingenieursbureau MUG worden door ons geanalyseerd. Hieruit blijkt op welke locaties we aan de slag moeten. We verwerken de uitkomsten van alle onderzoeken tot een technisch plan met een eerste ontwerp. Op het moment dat het eerste ontwerp voldoende is uitgewerkt, nemen we contact op met de grondeigenaren voor het maken van een afspraak. Dan bespreken we met de eigenaren het ontwerp en wat dit mogelijk voor hun grond betekent.