Oevers en keringen Leeuwarden-Oost

Wij verbeteren aan de oostkant van Leeuwarden een deel van de kades, zodat deze weer voldoen aan de veiligheidseisen. We combineren het werk waar mogelijk met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Zo wordt schade door wateroverlast beperkt, is er meer water beschikbaar in droge perioden en wordt de waterkwaliteit verbeterd.

Inhoudsopgave

  Doel van het project

  Binnen het project Oevers en Kades Leeuwarden-Oost gaan we de waterkeringen gefaseerd verbeteren in een groot gebied. Een deel van de keringen voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. De kades zijn namelijk op een aantal locaties niet hoog en/of stabiel genoeg. Per deelgebied wordt ook gekeken of het werk gecombineerd kan worden met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Zo houden we het water schoon en beperken we de wateroverlast bij extreme neerslag door klimaatverandering.

  Werkgebied

  Het werkgebied is verdeeld in elf deelgebieden gelegen tussen de plaatsen Leeuwarden, Burdaard, Dokkum, De Westereen, Burgum en Suwâld. Het werkgebied is op onderstaande kaart weergegeven. De rode lijnen op de kaart geven de kades aan die we gaan versterken. De groene lijnen op de kaart is werk dat wordt uitgevoerd door derden.

  Werkgebied oevers en kades Leeuwarden-Oost

  Aanleg natuurvriendelijke oevers

  We combineren het verbeteren van de polderdijk, daar waar mogelijk, met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Dit zijn luwe, ondiepe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en  -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in de luwe oevers. Dit zuivert het water. Met de aanleg van de oevers verbetert de ecologische waterkwaliteit. 

  Planning per deelgebied

  Het project is opgedeeld in elf deelgebieden, zodat we efficiënt te werk kunnen gaan. Per deelgebied hanteren we een planning welke hieronder is weergegeven:

   

  Deelgebied

  Locatie

  Status

  Planning uitvoering

  A

  Dokkumer Ie en Aldtsjerksterfeart

  Reeds uitgevoerd

  Opgeleverd in 2020

  B

  Dokkum

  In voorbereiding

  Uitvoering in 2021

  C

  De Westereen

  Gereed voor uitvoering

  Uitvoering in 2021

  D

  Burgum e.o.

  In uitvoering of afgehandeld met een leggerwijziging

  Uitvoering in 2021

  E

  Suawoude e.o.

  In voorbereiding

  Uitvoering in 2022

  F

  Nije Wielen

  In voorbereiding

  Uitvoering in 2021 en 2022

  G

  Groningerstraatweg – Grutte Wielen

  In voorbereiding

  Uitvoering in 2022

  H

  Ryptskersterfeart landelijk en bebouwd

  In uitvoering en in het dorp klaar voor uitvoering in 2021.

  Uitvoering in 2021

  I

  Miedumerdjip

  Vergunningenfase

  Uitvoering in 2021

  K

  Aldtsjerkstermar

  In voorbereiding.

  Uitvoering in 2022

   

  Overlast voor omwonenden

  We kunnen enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Per deelgebied houden we omwonenden en andere partijen vanuit Wetterskip Fryslân en de aannemer goed op de hoogte van de werkzaamheden, planning en mogelijke hinder.

  Wie voert het project uit?

  Een groot gebied, vraagt om een goede aanpak. Een aanpak waarbij we met verschillende partijen de schouders eronder zetten! Dit betekent dat u meerdere aannemers in het gebied aan het werk ziet. Onze eigen onderhoudsafdeling voert het klein onderhoud uit op diverse locaties. Hier kunnen eventueel ook aannemers bij worden ingezet. Het groot onderhoud wordt door één of meerdere aannemers uitgevoerd. Samen zorgen we ervoor binnen de aangegeven tijd het werk te realiseren en een kwalitatief goed gebied achter te laten.