Versterken deel Noorderpier Harlingen (afgerond)

De Noorderpier in Harlingen en een gedeelte van de zeedijk zijn vanaf vrijdag 7 oktober 2022 weer toegankelijk voor wandelaars. We startten 15 augustus 2022 met het versterken van een deel van de Noorderpier bij de haven in Harlingen. Tijdens de werkzaamheden waren de hele pier en een deel van de zeedijk langs de Lange Lijnbaan afgesloten voor publiek. Met het herstellen van de Noorderpier voldoet de pier weer aan de veiligheidseisen.

Noorderpier

De Noorderpier ligt voor de haven van Harlingen en heeft een belangrijke functie voor de bescherming van de achterliggende waterkering, waaronder de veerbootterminal, het sluizencomplex en de keermuur. Bij zware storm vermindert de pier de kracht van de golven op de kering.

Verplaatsing geul

We ontdekten bij metingen in najaar 2021 dat de geul in het Kimstergat naast de Noorderpier zich over een lengte van 350 meter sneller dan verwacht verplaatst richting de pier. Dit bracht de stabiliteit van de pier in gevaar. Bij extreem lage waterstanden (meer dan 2 meter beneden NAP) en oostenwind kon de druk van het water namelijk op de Noorderpier wegvallen, waardoor een klein gedeelte van de pier kon inzakken of wegglijden.

Werk aan pier

We hebben het 350 meter lange deel van de havendam versterkt door er onder water breuksteen tegenaan te storten. Hiermee wordt ook de geul direct naast de Noorderpier op zijn plaats gehouden en kan deze niet meer opschuiven naar de pier.

De werkzaamheden aan de pier zijn op 22 augustus 2022 gestart. Het werk is klaar voor de start van het stormseizoen in oktober.

luchtfoto veerhaven Harlingen  - foto RWS
Veerhaven Harlingen met op de voorgrond rechts de Noorderpier - foto: luchtsurveillance Rijkswaterstaat.

Ruimte voor natuur

De werkzaamheden aan de pier vonden plaats in het Waddengebied en daarmee in een Natura 2000-gebied. We hieldden extra rekening met de natuur. Naast de 1,5 kilometer lange Noorderpier sloten we tijdens de werkzaamheden een traject van 1000 meter van de zeedijk, dat ligt in het verlengde van de pier, met hekken af voor publiek. In dit afgesloten dijkgedeelte kregen vogels een tijdelijk extra rustgebied om zo de verstoring door de werkzaamheden op de pier te compenseren.

Getijdenpoeltjes

Aan de buitenkant van de pier aan de Waddenzeekant zijn in de week van 3 oktober twee getijdenpoeltjes aangelegd. In deze poeltjes, gemaakt van stortsteen en gietasfalt, blijft het water na vloed staan. Deze poeltjes vergroten de biodiversiteit en bieden onderdak aan allerlei organismen. Ook zijn ze een voedselbron voor vogels.

Werk vanaf het water

Aannemer Van den Herik uit Sliedrecht voerde het werk in opdracht ons zoveel mogelijk vanaf het water uit. De pier werd onder water over een breedte van 40 meter aangevuld met breuksteen. Vanaf het water is in totaal 40.000 ton breuksteen op de pier aangebracht. Schepen voerden de breuksteen aan.

De stenen werden gestort op zinkstukken. Deze grote stukken Geotextiel voorkomen dat de stenen in de bodem wegzakken en het zand eronder wegspoelt. Natuurlijke alternatieven voor dit Geotextiel zijn er op dit moment niet. Maar omdat het onder water en onder een dik pakket stenen wordt aangebracht, heeft het UV-licht geen op invloed op het doek. Dit betekent dat het doek niet afbreekt en intact blijft. Het doek kan na het einde van de levensduur weer worden opgeruimd.