Versterken deel Noorderpier Harlingen

We willen een klein deel van de Noorderpier bij de haven in Harlingen vanaf medio augustus 2022 versterken. Tot de start van het werk kunnen we bij extreem lage zeewaterstanden en oostenwind de pier uit voorzorg afsluiten voor publiek. Bij deze weersomstandigheden is er namelijk een risico dat een klein gedeelte van de pier, over een lengte van 250 meter, inzakt. Dit komt omdat de geul in het Kimstergat op het Wad langs de Noorderpier zich sneller dan verwacht verplaatst richting de pier. Dit brengt de stabiliteit van de pier in gevaar. 

Tall Ships Races Harlingen: deel pier afgesloten, maar pier wel toegankelijk voor publiek

Tijdens de Tall Ships Races Harlingen sluiten we een klein stuk van de Noorderpier, over een lengte van 250 meter, af voor publiek. De afsluiting geldt van woensdag 13 tot en met maandag 18 juli 2022 en geldt alleen voor een klein deel van de pier aan de Waddenzeekant. We nemen deze tijdelijke maatregel uit voorzorg. Bezoekers kunnen tijdens het evenement wel veilig via het niet-afgezette deel de kop van de 1,5 kilometer lange pier bereiken.

Tijdens de Sail In Parade op donderdag 14 juli worden er duizenden toeschouwers verwacht die de schepen vanaf de Noorder- en Zuiderpier en de omgeving van de Willemshaven willen bewonderen. We sluiten het 250 meter lange traject in de bocht van de Noorderpier aan de Waddenzeekant tijdens de Tall Ships Races uit voorzorg af. Alleen dit gedeelte kan in uitzonderlijke omstandigheden inzakken of wegglijden. De veiligheid van de toeschouwers komt op dit gedeelte door de afsluiting niet in gevaar.

Noorderpier

De Noorderpier ligt voor de haven van Harlingen en heeft een belangrijke functie voor de bescherming van de achterliggende waterkering, waaronder de veerbootterminal, het sluizencomplex en de keermuur. Bij zware storm vermindert de pier de kracht van de golven op de kering.

Verplaatsing geul

We ontdekten bij metingen in najaar 2021 dat de geul in het Kimstergat naast de Noorderpier zich over een lengte van 350 meter sneller dan verwacht verplaatst richting de pier. Dit brengt de stabiliteit van de pier in gevaar. Bij extreem lage waterstanden (meer dan 2 meter beneden NAP) en oostenwind kan de druk van het water namelijk op de Noorderpier wegvallen, waardoor de pier kan inzakken of wegglijden.

Werk aan pier start in augustus 2022

We gaan het 350 meter lange deel van de havendam versterken door er onder water breuksteen tegenaan te storten. Hiermee wordt ook de geul direct naast de Noorderpier gefixeerd (op zijn plaats gehouden) en kan deze niet meer opschuiven naar de pier.

De werkzaamheden aan de pier beginnen naar verwachting medio augustus 2022. Het is de bedoeling dat het werk klaar is voor de start van het stormseizoen (1 oktober 2022).