Jinshuzen en Koaipolder: aanpak gemalen en verbeteren waterkeringen

We willen in de komende twee jaar de twee gemalen in de polders Koaipolder en Jinshuzen tussen Terherne, Akkrum en Jirnsum aanpakken. De beide huidige gemalen zijn aan vervanging of renovatie toe. Tegelijk met de aanpak van deze gemalen willen we aan de slag met het verbeteren van de waterkeringen in dit gebied. We beginnen met de keringen langs het Slachtegat. Zo is het gebied straks beter beschermd tegen wateroverlast in natte perioden. 

Informatiebijeenkomst op 4 en 5 juli 2022

We werken op dit moment de plannen voor de gemalen en het Slachtegat uit. We bespreken deze plannen en de vervolgstappen graag met belanghebbenden in het gebied op 4 of 5 juli 2022. We zijn benieuwd hoe u tegen de plannen aankijkt en welke suggesties u voor ons heeft voor de verdere uitwerking. Uiteraard is er ook ruimte voor het stellen van vragen.

We willen eind 2022 met het uitwerken van de plannen voor de overige waterkeringen in het gebied Koaipolder en Jinshuzen starten. Dan zullen we uiteraard de direct belanghebbenden bij die keringen betrekken.

U bent van harte welkom op 4 en 5 juli in eetcafé Kromme Knilles in Akkrum

Wij bieden u de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek of een gesprek in een kleine groep. De gesprekken vinden plaats in eetcafé Kromme Knilles aan Heechein 42 in Akkrum op:

  • Maandag 4 juli 2022, tussen 10.00 – 12.00 uur
  • Dinsdag 5 juli 2022, tussen 14.00 – 16.00 uur

Aanmelden kan tot woensdag 29 juni

Meldt u zich tot uiterlijk 29 juni 2022 aan voor een gesprek door een mail te sturen naar secretariaatplannenenprojecten@wetterskipfryslan.nl. Geef bij uw opgave het gewenste uur aan en of u een persoonlijk of groepsgesprek wilt. Bij een groepsgesprek gaan we uit van maximaal 4 belanghebbenden per gesprek. Vertegenwoordigers van de gemeenten Súdwest-Fryslân en Heerenveen zijn ook bij het overleg aanwezig . U kunt uw vragen van tevoren ook alvast aan ons mailen: secretariaatplannenenprojecten@wetterskipfryslan.nl.

Waar willen we aan de slag?

Op de onderstaande kaart ziet u de beide polders Koaipolder en Jinshuzen met de beide gemalen ingetekend en het Slachtegat aangeduid. De waterkeringen zijn weergegeven met een groene doorgetrokken lijn.

Kaart van polders Koaipolder en Jinshuzen

Klik op de afbeelding voor een vergroting.