Jinshuzen en Koaipolder: aanpak gemalen en verbeteren waterkeringen

We willen in de komende twee jaar de twee gemalen in de polders Koaipolder en Jinshuzen tussen Terherne, Akkrum en Jirnsum aanpakken. De beide huidige gemalen zijn aan vervanging of renovatie toe. Tegelijk met de aanpak van deze gemalen willen we aan de slag met het verbeteren van de waterkeringen in dit gebied. We beginnen met de keringen langs het Slachtegat. Zo is het gebied straks beter beschermd tegen wateroverlast in natte perioden. 

We werken plannen uit

We hebben de plannen voor de gemalen en het Slachtegat uitgewerkt. We bespraken deze plannen en de vervolgstappen tijdens een informatiebijeenkomst met belanghebbenden in het gebied op 4 of 5 juli 2022. 

We willen in 2023 starten met het uitwerken van de plannen voor de overige waterkeringen in het gebied Koaipolder en Jinshuzen starten. Dan zullen we uiteraard de direct belanghebbenden bij die keringen betrekken.

Waar willen we aan de slag?

Op de onderstaande kaart ziet u de beide polders Koaipolder en Jinshuzen met de beide gemalen ingetekend en het Slachtegat aangeduid. De waterkeringen zijn weergegeven met een groene doorgetrokken lijn.

Kaart van polders Koaipolder en Jinshuzen

Klik op de afbeelding voor een vergroting.