Schoon water in cijfers

Het zuiveren van afvalwater kost geld. Het schoonmaken kost per jaar ongeveer 38 miljoen euro. Via de zuiveringsheffing betaal je mee aan schoon water. Huishoudens betalen een vast bedrag. Bedrijven betalen voor de hoeveelheid afvalwater die ze per jaar lozen.

  • In Fryslân zijn 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties.
  • 275 rioolgemalen pompen het afvalwater via 825 kilometer aan persleidingen naar de zuiveringen.
  • Daar zuiveren we het afvalwater van 700.000 personen.
  • Het afvalwater van bedrijven komt overeen met dat van 300.000 personen.
  • De zuiveringen verwerken dagelijks 275.000 m3 afvalwater. Dat zijn meer dan 7.500 volle vrachtwagens.
  • Jaarlijks gaat het om 100 miljoen m3 water, ofwel 3 miljoen vrachtwagens(!).
  •  Voor het verpompen en schoonmaken van het afvalwater is ieder jaar 33 miljoen kWh nodig. Dit is te vergelijken met het gemiddelde stroomverbruik van 10.000 huishoudens.

rwzi dokkum