Help je mee?

Je kunt ook zelf iets doen voor schoon water en de natuur!

Wees zuinig met water

Elke dag gebruiken we per persoon bijna 130 liter water. Als je minder schoon water gebruikt, maak je ook minder afvalwater. Dat is duurzamer en scheelt in de zuiveringskosten.

rwzi franeker

Kijk naar wat je wegspoelt...

Gooi geen schoonmaakdoekjes, verfresten, medicijnen, plastic, maandverband, etensresten, frituurvet, afgewerkte olie of bestrijdingsmiddelen in het toilet, de gootsteen of het straatputje. Het is moeilijk en kostbaar om dit afval uit het water te halen. 

Schadelijke stoffen kun je afgeven bij een inzamelpunt van de gemeente. De andere genoemde afvalproducten horen in de afvalbak of in de daarvoor bestemde speciale inzamelbak. 

afval rwzi