Over Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân zorgt voor schoon water én droge voeten in de provincie Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Elke dag houden wij het water op peil in sloten, vaarten en kanalen om droogte en wateroverlast tegen te gaan. Wij zuiveren afvalwater van huishoudens en bedrijven. En wij beheren en bewaken dijken, kaden en oevers voor uw veiligheid.

Voldoende

Overal in Fryslân en het Groninger Westerkwartier zijn sloten, vaarten, kanalen en meren met elkaar verbonden. Elke dag zorgen wij met onze gemalen en stuwen voor het juiste waterpeil om droogte en wateroverlast te voorkomen. Zo kunnen boeren hun gewassen verbouwen en heeft de natuur voldoende water.

Veilig

Nederland ligt voor meer dan de helft onder zeeniveau. Wetterskip Fryslân zorgt voor sterke dijken, oevers en kaden om u te beschermen tegen overstromingen. Periodiek controleren en verbeteren we zo nodig de waterkeringen. Zo houden we Fryslân veilig en droog.

Schoon

Het afvalwater van alle huishoudens en bedrijven wordt dagelijks door ons gezuiverd. Dit doen wij met 28 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's). Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers verbeteren we de kwaliteit van het oppervlaktewater. In het zwemseizoen controleren wij de kwaliteit van het zwemwater.

Kaart beheergebied

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Een kaart van ons beheergebied met de belangrijkste sluizen en gemalen