Veelgestelde vragen over de onderhoudsplicht

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bekijk dan ook onze webpagina over de schouw.

De vragen

  Waarom heb ik wel een brief gekregen terwijl er in mijn gebied niet wordt geïnspecteerd?

  U bent net als de inwoners in het gebied waar wel wordt geïnspecteerd onderhoudsplichtig. Echter, door uw nagelaten onderhoud ondervinden de naastliggende en/of achterliggende percelen ernstige wateroverlast. Om deze ongewenste situatie te beëindigen, ontving u een brief van ons om op korte termijn actie te ondernemen. Zo kunt u eventuele aansprakelijkheid voor de overlast voorkomen.

  Ik heb onderhoud laten uitvoeren en nu blijkt dat het waterschap niet in mijn gebied controleert. Had ik mij deze kosten kunnen besparen?

  U bent onderhoudsplichtig voor het onderhoud van het inspectiewater. Het onderhoud moet dus gebeuren, ook als er in uw gebied niet (intensief) gecontroleerd wordt.    

  Mijn buurman maakt de sloot niet schoon. Wat moet ik doen?

  Het waterschap verwacht dat onderhoudsplichtigen elkaar aanspreken wanneer onderhoud nog niet is uitgevoerd. Als de buurman geen actie onderneemt en dit tot ernstige wateroverlast leidt, neem dan contact met ons op. Onze rayonbeheerder zal dan binnen enkele dagen de situatie beoordelen. Afhankelijk van zijn waarneming ondernemen we verdere actie.

  Mijn buurman en ik maken om de beurt de sloot schoon. Mijn buurman is dit jaar aan de beurt. Een schone sloot is dan toch zijn verantwoording?

  U moet dit zelf met de buurman oplossen. Het waterschap staat hier buiten. De eigenaar van een aan een inspectiesloot grenzend perceel is en blijft verantwoordelijk en dus aansprakelijk voor de onderhoudsverplichting.

  De gemeente maakt altijd de sloot schoon, dus hoef ik toch niets te doen?

  Als de gemeente te laat is met het schoonmaken van de sloot krijgen de eigenaren van beide aanliggende percelen, zowel de gemeente als u dus, een aanschrijving. Dat geldt ook als bij controle blijkt dat de sloot niet goed schoon is. De eigenaren zijn ieder verantwoordelijk voor de halve breedte van de sloot. Advies: probeert u het onderhoud met de gemeente te regelen. Zie ook de vorige vraag.

  Het is veel te nat op het land voor het materieel. Moet ik de sloot dan toch schoonmaken?

  De sloot zal onder alle omstandigheden schoongemaakt moeten worden. Advies: u kunt een loonbedrijf opdracht geven de sloot voor u schoon te maken.

  Kan het waterschap de sloot voor mij schoonmaken?

  Dit doet het waterschap niet. Advies: u kunt een loonbedrijf opdracht geven de sloot voor u schoon te maken.  

  Beschermde dier- en plantensoorten bevinden zich in de sloot. Moet ik deze dan toch schoonmaken?

  Onderhoud aan sloten is na 1 november schadelijker voor de natuur dan ervoor. Na 1 november zijn vissen en amfibieën vaak in ‘winterrust’. Het onderhoud aan sloten kan altijd uitgevoerd worden maar u moet wel rekening houden met eventuele beschermde planten - en diersoorten (Flora- en faunawet).

  Ik heb een brief gekregen terwijl ik de sloot al schoongemaakt heb. Waarom is dit? 

  Het kan zijn dat het tijdstip waarop het waterschap de overtreding heeft geconstateerd en het moment waarop de brief is verstuurd, elkaar gekruist hebben. In dat geval hoeft u geen actie te ondernemen. Had u de sloot al schoongemaakt voordat onze inspectiemedewerker kwam controleren, dan heeft deze medewerker geconstateerd dat er toch nog iets niet in orde is. Wij vragen u daar nog eens naar te kijken. Is het u nog niet helemaal duidelijk wat er precies moet worden schoongemaakt, neem dan contact met ons op.

  Waarom heb ik vooraf geen bericht over de inspectie gekregen? Dan had ik de sloot tijdig kunnen schoonmaken.

  U moet zelf nagaan of uw sloot wordt geïnspecteerd. Voor de volledigheid wordt de jaarlijkse inspectie digitaal aangekondigd op overheid.nl.

  Kan ik uitstel krijgen voor het schoonmaken van de sloot?

  Er wordt geen uitstel verleend. Als u zelf de sloot niet kunt schoonmaken adviseren wij u een loonbedrijf in te huren die de sloten voor u schoonmaakt. In zeer bijzondere situaties kan er soms uitstel worden verleend. U kunt daarvoor bij het waterschap een verzoek om uitstel vragen en daarbij aangeven tot wanneer u uitstel wenst. De betreffende rayonbeheerder bekijkt dan of dit kan. Hij zal contact met u opnemen.

  Het perceel waarvoor ik een aanschrijving heb gekregen heb ik verkocht. Dan ben ik toch niet meer verantwoordelijk voor de sloot?

  Als de overdracht en het passeren van de akte op het kadaster voor 1 november plaatsvond, dan is de nieuwe eigenaar verantwoordelijk voor het schoonmaken van de sloot. We verzoeken u de brief naar ons terug te sturen, met vermelding van:

  • naam en adres van de nieuwe eigenaar
  • datum van overdracht 
  • naam van de notaris waar de akte gepasseerd is

  Ons postadres is: antwoordnummer 5044, 8900 VB Leeuwarden. Een postzegel plakken is niet nodig.  

  Ik ben verhuisd. Dan ben ik toch niet meer verantwoordelijk voor de sloot?

  Als u op 1 november nog eigenaar van het perceel was, bent u verantwoordelijk voor het schoonmaken van de sloot. Zie ook de vorige vraag.  

  Ik ben geen eigenaar van het perceel waarvoor ik een brief heb gekregen. Wat moet ik doen?

  Bent u geen eigenaar van het aan de inspectiewatergang gelegen perceel, stuurt u dan de brief terug naar het waterschap, met vermelding van de reden van terugzending en indien bekend naam en adres van de (nieuwe) eigenaar. Het postadres is: antwoordnummer 5044, 8900 VB Leeuwarden. Een postzegel plakken is niet nodig.

  Ik heb een brief met een verkeerde tenaamstelling gekregen. Wat moet ik doen?

  Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de aangeschrevene al is overleden en de aanschrijving toch nog op zijn/haar naam staat. Dit is erg vervelend voor de erfgenaam/familie die de aanschrijving ontvangt. Bij een verklaring van erfrecht, opgemaakt door de notaris, wordt deze niet automatisch ingeschreven in het kadaster. Als de notaris van de erfgenamen officieel opdracht krijgt kan hij het laten aanpassen in het kadaster. Dit brengt echter wel kosten met zich mee. U kunt dit regelen via de notaris. 

  Ik heb een deelperceel, maar wat is dat eigenlijk?

  Het nummer van het kadastrale perceel eindigt op een D. Dit betekent dat u eigenaar bent van een gedeelte van het vermelde kadastrale perceel. Bij het waterschap is niet bekend welk deel u in het bezit heeft. Alle eigenaren die in het bezit zijn van een gedeelte van een kadastraal perceel krijgen een aanschrijving voor de inspectie. Na verloop van tijd gaat het kadaster de nieuwe eigendomssituatie van het perceel inmeten met toekenning van nieuwe kadastrale nummers. Iedere eigenaar krijgt dan voor zijn gedeelte een nieuw nummer toegewezen.

  Hoe kan ik een klacht indienen?

  Klachten kunt u online indienenU kunt ons ook bellen. Wij helpen u graag verder.