Veelgestelde vragen over onderhoudsplicht en schouw

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bekijk dan ook onze webpagina over de schouw.

De vragen

  Mijn buurman maakt de sloot niet schoon. Wat moet ik doen?

  Wij verwachten dat onderhoudsplichtigen elkaar aanspreken, wanneer het onderhoud nog niet is uitgevoerd. Als de buurman geen actie onderneemt en dit tot ernstige wateroverlast leidt, neem dan contact met ons op. Binnen enkele dagen beoordeelt onze rayonbeheerder de situatie. Afhankelijk van zijn waarneming ondernemen we verdere actie.

  Mijn buurman en ik maken om de beurt de sloot schoon. Mijn buurman is dit jaar aan de beurt. Een schone sloot is dan toch zijn verantwoordelijkheid?

  Los dit zelf met de buurman op. Het waterschap staat hier buiten. De eigenaar van een, aan een schouwsloot grenzend perceel is en blijft verantwoordelijk voor het onderhoud en is dus aansprakelijk voor de onderhoudsverplichting.

  De gemeente maakt altijd de sloot schoon, dus hoef ik toch niets te doen?

  Als de gemeente te laat is met het schoonmaken van de sloot, krijgen de eigenaren van beide aanliggende percelen (de gemeente én u) een aanschrijving. Dat geldt ook als bij controle blijkt dat de sloot niet goed schoon is. De eigenaren zijn ieder verantwoordelijk voor de halve breedte van de sloot. Ons advies: probeer het onderhoud met de gemeente te regelen. Zie ook de vorige vraag.

  Het is veel te nat op het land voor het materieel. Moet ik de sloot dan toch schoonmaken?

  De sloot zal onder alle omstandigheden schoongemaakt moeten worden. Ons advies: u kunt een loonbedrijf opdracht geven de sloot voor u schoon te maken.

  Kan het waterschap de sloot voor mij schoonmaken?

  Dit doet het waterschap niet. Ons advies: u kunt een loonbedrijf opdracht geven de sloot voor u schoon te maken.

  Beschermde dier- en plantensoorten bevinden zich in de sloot. Moet ik deze dan toch schoonmaken?

  Onderhoud aan sloten is na 1 november schadelijker voor de natuur dan voor 1 november. Na 1 november zijn vissen en amfibieën namelijk vaak in ‘winterrust’. Het onderhoud aan sloten kan altijd worden uitgevoerd, maar houd dan wel rekening met beschermde planten- en diersoorten (Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen).

  Ik heb een brief gekregen, terwijl ik de sloot al heb schoongemaakt. Waarom is dit?

  Het kan zijn dat het tijdstip waarop het waterschap de overtreding heeft geconstateerd en het moment waarop de brief is verstuurd elkaar gekruist hebben. In dat geval hoeft u geen actie te ondernemen.

  Had u de sloot al schoongemaakt voordat onze schouwmedewerker kwam controleren? Dan heeft deze medewerker geconstateerd dat er toch nog iets niet in orde is. Is het u niet duidelijk wat er precies moet worden schoongemaakt? Neem dan contact met ons op.

  Waarom heb ik vooraf geen bericht over de schouw gekregen? Dan had ik de sloot op tijd kunnen schoonmaken.

  Wij kondigen de jaarlijkse schouw digitaal aan via overheid.nl, huis-aan-huis-kranten en social media. U ziet op onze kaart onderhoudsplicht sloten of uw sloot schouwplichtig is.

  Kan ik uitstel krijgen voor het schoonmaken van de sloot?

  We verlenen geen uitstel. Kunt u zelf de sloot niet schoonmaken? Dan adviseren we u een loonbedrijf in te huren die de sloten voor u schoonmaakt.

  In heel bijzondere situaties kan er soms uitstel worden verleend. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen via het schouwtelefoonnummer dat in uw brief staat of ons algemene telefoonnummer 058-292 22 22. Geef in het gesprek aan tot wanneer u uitstel wilt. De voor uw gebied verantwoordelijke rayonbeheerder bekijkt of dit kan. Hij neemt contact met u op.

  Het perceel waarvoor ik een aanschrijving heb gekregen, heb ik verkocht. Dan ben ik toch niet meer verantwoordelijk voor de sloot?

  Als de overdracht en het passeren van de akte op het kadaster voor 1 november plaatsvonden, dan is de nieuwe eigenaar verantwoordelijk voor het schoonmaken van de sloot. In dat geval vragen we u de schouwbrief naar ons terug te sturen, met vermelding van:

  • naam en adres van de nieuwe eigenaar
  • datum van overdracht
  • naam van de notaris waar de akte gepasseerd is

  Ons postadres is:
  Wetterskip Fryslân
  Antwoordnummer 5044
  8900 VB Leeuwarden

  Een postzegel plakken is niet nodig.

  Ik ben verhuisd. Dan ben ik toch niet meer verantwoordelijk voor de sloot?

  Als u op 1 november nog eigenaar van het perceel was, bent u verantwoordelijk voor het schoonmaken van de sloot. Zie ook de vorige vraag.

  Ik ben geen eigenaar van het perceel waarvoor ik een brief heb gekregen. Wat moet ik doen?

  Bent u geen eigenaar van het aan de schouwsloot gelegen perceel? Stuur dan de schouwbrief terug naar het waterschap. Vermeld hierbij de reden van terugzending en als het bekend is: naam en adres van de (nieuwe) eigenaar.

  Ons postadres is:
  Wetterskip Fryslân
  Antwoordnummer 5044
  8900 VB Leeuwarden

  Een postzegel plakken is niet nodig.

  Ik heb een brief met een verkeerde tenaamstelling gekregen. Wat moet ik doen?

  Het kan voorkomen dat de aangeschrevene al is overleden en de aanschrijving toch nog op zijn/haar naam staat. Een verklaring van erfrecht, opgemaakt door de notaris, wordt namelijk niet automatisch ingeschreven in het kadaster. Een verkeerde tenaamstelling is erg vervelend voor de erfgenaam/familie die de aanschrijving ontvangt.
  U regelt een goede tenaamstelling via de notaris. Als de notaris van de erfgenamen officieel opdracht krijgt, kan hij het laten aanpassen in het kadaster. Dit brengt alleen wel kosten met zich mee.

  Ik heb een deelperceel, maar wat is dat eigenlijk?

  Het nummer van het kadastrale perceel eindigt op een D. Dit betekent dat u eigenaar bent van een gedeelte van het vermelde kadastrale perceel. Bij ons is niet bekend welk deel u bezit. Alle eigenaren die in het bezit zijn van een gedeelte van een kadastraal perceel krijgen van ons een aanschrijving voor de schouw.

  Hoe kan ik een klacht indienen?

  Klachten kunt u online indienen. U kunt ons ook bellen. Wij helpen u graag verder.