Overlast of schade doorgeven

Te hoog of te laag waterpeil? Schade aan dijken of kaden? Muskusrat of woekerende waterplanten (exoten) gezien? Olielozing of ander milieudelict geconstateerd? Geef overlast online aan ons door met dit formulier.

Meld overlast of schade online

U kunt ons ook tijdens kantooruren bellen

Direct gevaar en snel actie nodig?

Ziet u een situatie die mogelijk direct gevaar oplevert en actie vereist? Bel dan met het Milieu-Alarmnummer Fryslân: telefoon (058) 212 24 22. Dit nummer is ook buiten kantooruren bereikbaar.

Voorbeelden van spoedeisende situaties zijn:

  • grote olie- of teervlekken op het water, strand of de oever
  • dode eenden (of andere dode vogels) of verdacht veel dode vissen in het water (tekenen van botulisme) 
  • gestort, begraven of verbrand afval
  • stank, stof- of geluidsoverlast
  • schade aan dijken of kaden 

Andere waterproblemen?

  • Afvalwater- of rioleringsproblemen kunt u melden bij uw gemeente 
  • Drinkwaterproblemen kunt u melden bij uw waterleidingbedrijf
  • Zwemwaterproblemen kunt u melden via www.zwemwater.nl (externe website)