Onderhoud oevers en vaarwegen

Fryslân is rijk aan 850 km vaarwegen en 1700 km oevers. Op dit moment is het beheer en onderhoud hiervan versnipperd of niet geregeld.

Samen met Provinsje Fryslân en Fryske gemeenten werken we aan nieuwe basisafspraken hierover. Er moet duidelijkheid komen voor overheden onderling en voor de verschillende eigenaren van deze oevers. Naar verwachting nemen Provinciale Staten in januari 2021 een besluit over deze basisafspraken.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van Provinsje Fryslân.