We peilen waterkwaliteit met onderzoek visstand

  • geplaatst op 24 augustus 2023 om 13:41

We beginnen maandag 28 augustus 2023 aan een onderzoek naar de visstand in vier wateren. Het gaat om de Grutte Wielen, de Tsjûkemar, de Dokkumer Ie en de Opsterlânske Kompanjonsfeart.

Hier wordt gekeken naar aantallen, soorten, het gewicht en de conditie van de vissen. Daarnaast doen wij op een ander moment in de vier wateren onderzoek naar de waterkwaliteit, waterplanten, algen en kleinere waterdieren. Al deze metingen geven inzicht in de ecologische toestand van het Friese water. Zo betekent de aanwezigheid van snoek dat het water helder en plantenrijk is. Ook vergelijken we de resultaten met de onderzoeken naar de visstand die vijf jaar geleden in deze wateren zijn gehouden.

Met de onderzoeksresultaten kunnen wij de kwaliteit van de Friese wateren verder verbeteren, om te voldoen aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze richtlijn bepaalt dat de wateren in 2027 weer schoon en gezond moeten zijn.

Maatregelen waterkwaliteit

Om de kwaliteit van het water te verbeteren leggen wij meer natuurvriendelijke oevers aan langs meren, kanalen en vaarten. Ook wordt geïnvesteerd in het verder verbeteren van het zuiveren van afvalwater. Ook zetten wij actief in op de bronaanpak door het voorkomen van vervuiling van oppervlaktewater. Zo werken we met de landbouwsector aan het terugdringen van de uitspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar het buitenwater. Ook werken we aan het voorkomen van lozingen door de recreatievaart of riooloverstorten en het terugdringen van medicijnresten in water.

Daarnaast passen wij diverse stuwen, sluizen en gemalen aan om vismigratie te verbeteren en de leefgebieden van vissen te vergroten. Met het onderzoek naar de visstand kunnen wij de effecten van dit soort maatregelen nagaan.

Alle vis teruggezet

Bij het onderzoek schakelen we naast zes eigen medewerkers van onze vakgroep flora en fauna de komende weken Friese beroepsvissers en ecologisch adviesbureau ATKB uit Waardenburg in. In de meren wordt een sleepnet achter twee boten door het open water getrokken om de vissen te vangen. In vaarten wordt gebruik gemaakt van een combinatie van kleinere netten en elektrovisserij (een visvangtechniek waarbij zo diervriendelijk mogelijk lokaal een elektrische stroom door het water wordt gevoerd). Alle vis wordt na bemonstering weer teruggezet in het water.